Już 15 lat!!! – Z. P i T „Żeńcy Wielkopolscy” 17 lutego 2014

Pierwsze zajęcia odbyły się 23 września 1982 r. i tę datę przyjęto jako początek działalności zespołu. od 1993 r. zespół przejął jego tancerz – Rafał Rosolski. Głównym mecenasem zespołu jest szkoła, a od 1991 r. dołączyło się Centrum Kultury w Śmiglu. Zespół wspomagają też osoby prywatne i instytucje.
W pierwszych latach istnienia członkami zespołu byli wyłącznie uczniowie szkoły rolniczej, a program artystyczny, poza układami tanecznymi, zawierał również obrzędy ludowe: podkoziołek, darcie pierza, wesele, obrzęd dożynkowy, za których prezentacje zespół otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia.
Aktualnie zespół skupia młodzież z różnych szkół i miejscowości, podzieloną na dwie grupy młodzieżowe i jedną dorosłą.
W przygotowaniu repertuaru zespół przywiązuje dużą wagę do zachowania charakterystycznych cech danego regionu. Wymogi sceny i widowiskowość muszą uiść w parze z wiernym odtworzeniem autentyku. Program utworami muzycznymi uzupełnia kapela. Wysoki poziom artystyczny pozwala zespołowi brać udział w licznych przeglądach w karju i za granicą.
Zespół koncertował m.in.: w Niemczech, Szwecji, Słowacji, Rosji, Francji i Holandii oraz na Węgrzech i Ukrainie.
(...)

Hubert Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu