25-lat działalności KGW w Morownicy 17 lutego 2014

Uroczystość zorganizowano w świetlicy miejscowej spółdzielni produkcyjnej. Gospodarzem była przewodnicząca Koła p. Grażyna Nowak. W imieniu zebranych powitała przybyłych na jubileusz gości: burmistrza Jerzego Cieślę, prezesa Gminnego Związku rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Jana Pietrzaka, sołtysa Morownicy Stanisława Buchwalda, prezesa RSP Męcimierza Przysieckiego, prezesa miejscowej OSP Zygmunta Koniecznego, instruktora Ośrodka Doradztwa Rolniczego Urszulę Bulińską, przedstawiciela prasy – niżej podpisanego.
Ze sprawozdania złożonego przez przewodniczącą Koła uczestnicy uroczystości dowiedzieli się, że zebranie organizacyjne zwołano 9 kwietnia 1970 roku z inicjatywy Ośrodka Nowoczesnej gospodyni działającego przy byłej GS „samopomoc Chłopska” w Śmiglu. Obsługiwała je kierowniczka ośrodka p. Helena Kotlińska. W czasie zebranie zorganizowano pokaz potraw z ryb i nowoczesnego, jak na ówczesne czasy, sprzętu gospodarstwa domowego. Spośród zebranych kobiet do koła zapisało się 25 osób. Przewodniczącą koła wybrano Urszulę Kasperską. Dalszymi przewodniczącymi były: Maria Kruk, Genowefa Biegańska, Krystyna Blimel, Maria Frąckowiak i Grażyna Nowak, która tę funkcję pełni nadal. Kiedyś liczba członkiń była duża. W 1978 roku było ich 54, w 1981-61. Obecni9e jest 37 kobiet i jest to najbardziej liczne koło w gminie. koło prowadziło różnoraką działalność, przede wszystkim oświatową – „praktycznie” uczyło przyrządzać potrawy, układać zastawę stołową, wypieków, przyrządzania sałatek i surówek. Co roku rozprowadzało też pisklęta.
Jak zwykle przy takich okazjach były gratulacje, życzenia i kwiaty. Jan Pietrzak w wystąpieniu podkreślił, ze miłym akcentem tej uroczystości jest to, że bierze w niej udział tak duże gremium. świadczy to o tym, że ta organizacja była i nadal jest potrzebna. Należy pochwalić członkinie Koła za to, że mimo trudności, z którymi się wieś dziś boryka, KGW w Morownicy w dalszym ciągu aktywnie pracują. To jest godne naśladowania.
Jerzy Cieśla przypomniał zebranym, że był czas kiedy postęp w wiejskim gospodarstwie domowym wdrażany był właśnie przez KGW. To potrzeba była przyczyna zaangażowania się kobiet w społeczność. Dzięki podjętym wtedy działaniom, dziś wieś nie odstaje od miasta. Mówiąc, że 25 lat w działalności koła to niewiele w porównaniu do 100-letniej tradycji kółek rolniczych, złożył – podobnie jak przedmówca – na ręce przewodniczącej koła serdeczne życzenia i gratulacje. Podobnie uczynili to też: Męcimierz Przysiecki i Urszula Bulińska.
Rada GZRKiOR w Śmiglu za aktywną pracę dyplomami uznania uhonorowała: Grażynę Nowak, Wandę Hałupkę, Jadwigę Szwarc, Kazimierę Adamczewską, Krystynę Leśną, Stanisławę Kupke, Stanisławę Mikołajczak i Władysławę Szymańską.
Po części oficjalnej spożyto kolację, wypito kawę i ... bawiono sie do późnej nocy.

H. Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu