30-lecie KGW w Żegrówku 17 lutego 2014


Koło juz od początku swego istnienia obok Kółka Rolniczego, Straży Pożarnej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego było liczącą się organizacją wiejską. W dalszym ciągu jest Kołem prężnym, powiększającym swe szeregi, czego dowodem jest liczba 54 kobiet wpisanych obecnie do rejestru członkiń.
Brałyśmy czynny udział w życiu naszej wsi: wykonywałyśmy przeróżne prace począwszy od rozrywkowych do bardzo poważnych. Byłyśmy młode, tkwiła w nas młodzieńcza energia, entuzjazm i zapał do pracy. Organizowałyśmy zabawy, wieczorki, dożynki wiejskie, przedstawienia. Corocznie urządzałyśmy Dzień Kobiet, zamawiałyśmy pisklęta, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, okna inspektowe, butle i kuchenki gazowe, szkła typu „wek” oraz gumy do słoików. W tym czasie towarów tych było mało na rynku, więc trzeba było składać zamówienia. Organizowałyśmy kursy gotowania, pieczenia, haftowania oraz pokazy garmażeryjne. Należy tutaj wspomnieć panią Gertrudę Szabłowską, której już nie ma pośród nas, a która przekazywała nam wiedzę kulinarną oraz panią Urszulę Bulińską, która chętnie prowadziła pokazy garmażeryjne. Ważną pracą Koła było również organizowanie dziecińca w okresie żniwnym, prowadzonego przez członkinię. Koła p. K. Sobczyk. Dzieci chętnie spędzały czas w dziecińcu. Liczebność była zawsze wysoka: 37, 42, 45 dzieci. Na boisku szkolnym urządziłyśmy plac zabaw: piaskownicę, karuzelę, zjeżdżalnię, huśtawki, zabawki, leżaki. Organizowałyśmy też wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do operetki. później sprawą zasadnicza dla Koła oraz całej społeczności wiejskiej stała się budowa świetlicy wiejskiej. Drewniany barak spełniający rolę świetlicy był już tak bardzo zniszczony, że nie nadawał się do dalszego użytku i kolidował z ogólnym wyglądem wsi. kierowałyśmy apele, prośby do władz miejsko-gminnych o wyrażenie zgody na budowę. Czynny udział w budowie mieli mieszkańcy wsi: Żegrówko, Bielawy i Żegrowo. Obecnie w niej odbywają się wszystkie uroczystości i zebrania wiejskie. Z dochodów z imprez zorganizowałyśmy wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego, którą opiekuje się członkini pani M. Kupka. Wypożyczalnia jest bardzo potrzebna w czasie organizowania uroczystości.
W zadumie chylimy czoła nad członkiniami, które odeszły od nas na zawsze, a które przyczyniły się do rozwoju Koła. Wymienię tu Zofię Konieczną, Pelagię Mocek, Ludwikę Skotarczak, Martę Mocek, Janinę Zalisz, Agnieszkę Linkę, Heleną Ajchler i A. Kozłowską.
dziękuję naszej przewodniczącej m. kupce, że już 17 rok nam przewodniczy i wytycza główne kierunki pracy Koła. Życzymy sobie dużo zdrowia, pomyślności, zgody oraz wzajemnego szacunku na dalsze lata naszej wspólnej pracy.

Kazimiera Sobczyk – sekretarz.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu