Deklaracja dostępności Centrum Kultury w Śmiglu

Centrum Kultury w Śmiglu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ck-smigiel.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Błaszkowski
 • E-mail: ck@ck-smigiel.pl
 • Telefon: 65 5 180 273

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski Śmigla
 • Adres: pl. Wojska Polskiego 6  64-030 Śmigiel
 • E-mail: urzadmiejski@smigiel.pl
 • Telefon: tel. (65) 518-00-03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.     Budynek Centrum Kultury w Śmiglu  /64-030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20/.

Budynek ma kilka wejść oznaczonych symbolami literowymi.

Dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są następujące wejścia:

- wejście B prowadzące do Miejskiej Biblioteki Publicznej - wyposażone w podjazd /dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych/,

- wejście D skąd podjazdem można wjechać do sali widowiskowej /tu również jest dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych/.

2.     Budynek Izby Pamięci Ziemi Śmigielskiej /64-030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20 - wjazd od ulicy Północnej/

Budynek bez przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

3.     Filie Biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Czaczu  /64-030 Czacz, ul. Generała Augusta E. Fieldorfa 1/

Pomieszczenia biblioteki znajdują się na I piętrze – brak możliwości dostępu dla osób   niepełnosprawnych. Możliwy kontakt telefoniczny z pracownikiem / tel.65 5180 225/, który służy pomocą przy udostępnieniu księgozbioru.

- Filia Biblioteczna w Nietążkowie  /64-030 Nietążkowo, ul. Leśna 36/

Pomieszczenia filii bibliotecznej są dostępne dla osób niepełnosprawnych – podjazd do drzwi      wejściowych, również możliwość korzystania z toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

- Filia Biblioteczna w Starym Bojanowie  /64-030 Stare Bojanowo, ul. Główna 34/

Biblioteka znajduje się na parterze budynku. Możliwy jest dojazd osoby niepełnosprawnej do drzwi     biblioteki. Pomocy w wypożyczaniu książek udziela bibliotekarka.

 

Pracownicy Centrum Kultury w Śmiglu są zobowiązani do udzielenia wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu