Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”
Termin i godziny zajęć

poniedziałek, godz.19:00- 20:00

Miejsce zajęć

wejście C, I piętro

Dyrygent

Piotr Majer

Opis

Początki Towarzystwa Śpiewu ,,Harmonia” w Śmiglu wiążą się ściśle z działającym w mieście od 1870 roku Towarzystwem Przemysłowym. Celem Towarzystwa było krzewienie oświaty, podniesienie dobrobytu i rozszerzenie moralności. W jego protokołach są liczne wzmianki o wspólnym śpiewie podczas zebrań. Z nich też wiadomo, że z biegiem lat wyłoniły się dwie grupy artystyczne: sceniczna i śpiewacza.

Grupa śpiewacza wyodrębniła się na zebraniu organizacyjnym 2 lutego 1893 roku. Powstało wówczas „Towarzystwo Śpiewaków Polskich – Harmonia”. Inicjatorem założenia Towarzystwa  oraz pierwszym dyrygentem był Alojzy Wojciechowski, a pierwszym prezesem Wincenty Kiedrowski. Towarzystwo od początku założenia było chórem męskim. W roku 1912 podjęto uchwałę, aby przyjmować do chóru również kobiety. Od tego momentu ,,Harmonia” jest chórem mieszanym.

Dnia 17 maja 1893 postanowiono zakupić sztandar, który został poświęcony w maju 1894 roku.

W roku 1903 chór został przyjęty do Centralnego Związku Kół Śpiewaczych.

W czasie I wojny światowej działalność towarzystwa była zawieszona.

Chór reaktywowano w 1920 r. 14 marca odbyło się pierwsze walne zebranie Towarzystwa ,,Harmonia” w Polsce Odrodzonej. Funkcję dyrygenta nadal pełnił Alojzy Wojciechowski.

Lata międzywojenne cechują się częstymi zmianami dyrygentów, mimo to działalność ,,Harmonii” jest ciągle widoczna w życiu środowiska lokalnego.

7 września 1939 roku, tuż po wybuchu II wojny światowej, nastąpiła konfiskata sztandaru, księgozbioru, nut i śpiewników, oraz różnych rekwizytów teatralnych. Sztandaru nie udało się po wojnie odnaleźć. Wielu członków Towarzystwa oddało życie za Ojczyznę i nie doczekało upragnionej wolności.

Bardzo ważną datą w historii ,,Harmonii”  jest dzień 20 kwietnia 1947 roku, kiedy to na walnym zebraniu wznowiono działalność Towarzystwa, którą udaje się kultywować do dziś. Prawdopodobnie w tym czasie zmieniono nazwę na Towarzystwo Śpiewu ,,Harmonia”.

19 lutego 1958 roku, na uroczystość 65-lecia działalności został poświęcony nowy sztandar. Na tej samej uroczystości chór otrzymał Odznakę Honorową II stopnia za zasługi dla rozwoju pieśni polskiej, która została przypięta do sztandaru. 

24 lutego 1968 roku z okazji 75-lecia działalności, Zarząd  Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych przyznał  Towarzystwu Śpiewu ,,Harmonia”  Odznakę Honorową I stopnia z Laurem.

6 lutego 1993 roku Polski Związek Chórów i Orkiestr przyznał ,,Harmonii” Honorową odznakę Złota z Laurem z okazji 100-lecia działalności.

20 maja 1995 na Uroczystej chór otrzymał Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel” 

10 maja 1996 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał chórowi medal Za Zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego.

9 stycznia 2005 roku chór wziął udział w biciu rekordu Guinessa w śpiewaniu kolęd i pastorałek w Rawiczu.

3 lutego 2008 r. prezes PZCHiO Tadeusz Paprocki odznaczył chór Złotym Medalem za długoletnią  działalność.

W kwietniu 2013 roku chór otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, odznakę honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz Zbiorową Odznakę Honorową PZCHiO – Złotą z Wieńcem Laurowym.

Z okazji 120-lecia istnienia ,,Harmonia” doczekała się publikacji pt.:,,Towarzystwo Śpiewu ,,Harmonia” w Śmiglu 1893-2013”, której autorką jest Aleksandra Benyskiewicz Grousset (była dyrygent śmigielskiego chóru).

W roku 2017 chór ,,Harmonia” realizował projekt pod nazwą: ,,Od Maluszka do Harmoniuszka”.  Projekt obejmował warsztaty muzyczne dla chórzystów oraz dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, klas 1-3.

W następnym roku chór wspólnie z dziećmi  realizował projekt ,,Harmonijne śpiewanie” dofinansowany  ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W październiku 2022 roku, odbył się  XXIV Leszczyński Festiwal Muzyczny im.  Romana Maciejewskiego - Wielogłos muzyczny na chóry, w którym ,,Harmonia” wystąpiła wspólnie z chórem ,,Chopin” z Leszna, ,,Nuevo” z Rydzyny i ,,Rapsodia” z  Lipna.

22 maja 2022 roku w ramach VI edycji ,,Od Maluszka do Harmoniuszka” , chór wystąpił wraz z dziećmi  na koncercie z okazji XXIX Dni Śmigla, w ramach projektu ,,Zróbmy coś razem w gminie Śmigiel”. Liderem projektu była Anna Jakubiak.

15 kwietnia 2023 r. podczas Jubileuszowego Koncertu z okazji 130-lecia powstania, Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” zostało odznaczone brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, odznaką honorową  za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” oraz odznaką honorową "Złotą z Brylantem" nadaną przez Polski Związek Chórów i Orkiestr.

Na bogaty repertuar zespołu składają się pieśni narodowe, religijne, ludowe, estradowe i biesiadne.

Dyrygentem chóru jest Piotr Majer, a prezesem  Anna Jakubiak.

Kontakt

Centrum Kultury, Śmigiel,
ul. T. Kościuszki 20, tel. 65 518 02 73

Pliki do pobrania

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu