O gazecie

O gazecie

Centrum jest wydawcą lokalnego czasopisma „Witryna Śmigielska”. Pierwszy numer ukazał się w maju 1991 roku. Od 2001 r. pismo z dwutygodnika przekształciło się w miesięcznik. Od tego też roku składane jest techniką komputerową.

Obecnie nakład wynosi 5000 egzemplarzy, a gazeta jest dostarczana do każdego gospodarstwa domowego w gminie Śmigiel.

Redakcja

Centrum Kultury w Śmiglu, Urząd Miejski Śmigla.

Druk

Polska Press Sp. z o, o,, Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań.

Kontakt

Centrum Kultury
ul. T. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel
tel. (065) 51 80 273
e-mail: ck@ck-smigiel.pl

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu