35-lat KGW 17 lutego 2014

Do koła zapisywało się coraz więcej kobiet. W 1972 roku liczyło 42 członkinie. Przewodniczącą była Łucja kozak, a po niej Elżbieta Łukaszewicz. Po Jej nagłej śmierci, w 1982 roku, na czele kola stanęła Stanisława Wasielewska. Obecnie Kołem kieruje zarząd w składzie: Aniela Kołacińska – przewodnicząca, Anna Sobczyk – sekretarz i Maria Napierała – skarbnik. Stan członkiń – 62 kobiety.
Przez wszystkie lata koło działa aktywnie w różnych dziedzinach: rozprowadza pisklęta, organizuje kursy i szkolenia oraz pokazy. Organizowało w czasie żniw dziecińce. Stałym punktem działalności są wycieczki oraz organizacja imprez okazjonalnych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, gwiazdki. Koło posiada też wypożyczalnię naczyń, z której korzystają nie tylko członkinie.
Należy życzyć, by Koło Gospodyń Wiejskich w Nietążkowie w dalszym ciągu istniało i dobrze działało

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu