Wytwórnia Win Krajowych i Soków Owocowych, Ludwik Brembor, Śmigiel - cz. 2 17 lutego 2014


Dnia 15.06.1951 r. do wytwórni przybyła komisja, która oświadczyła, że zakład ulega uspołecznieniu.
A człowiek, Ludwik Brembor?
Był zbyt wysokiej klasy fachowcem, by się go pozbyć.
Przetwórnia została przydzielona Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Skupu Owoców i Warzyw w Poznaniu – Oddział w Kościanie.
Kierownikiem ogólnym został Leon Hytry, a Ludwikowi Bremborowi powierzono funkcję kierownika produkcji.
O jego fachowości i zdolnościach organizacyjnych świadczy fakt, że z początkiem marca 1952 r. został delegowany do Leszna „celem udzielenia pomocy w urządzania i uruchomieniu Przetwórni w Lesznie” i obejmuje „tymczasowo obowiązki kierownika przetwórni w Lesznie” (będąc równocześnie kierownikiem przetwórni w Śmiglu.
Ale był człowiekiem niepewnym, z przeszłością dorobkiewicza i kapitalisty.
Już latem 1951 r. odczuł, że jego osobą i rzekomą przestępczą działalnością gospodarczą (wywóz towarów i surowców z przetwórni) zainteresowali się funkcjonariusze PUBP w Kościanie. Dnia 15 marca 1952 r. poproszono go na posterunek MO w Śmiglu. Do domu powrócił po 9 miesiącach.
W areszcie śledczym PUBP w Kościanie przebywał 3 miesiące, w Poznaniu – 6. Rozprawa odbyła się 19.12.1952r. W związku z amnestią został zwolniony. Wraz z L. Bremborem oskarżeni i zwolnieni byli również Adam Ziomkowski i Kazimierz Berger – pracownicy CO Kościan). Walka o uniewinnienie nie miała żadnych szans.
Podstawowym zarzutem jaki mu postawiono były nadmierne ubytki. W czasie śledztwa dokonano ponownej inwentaryzacji i okazało się, że zamiast ubytków, jest... superata! Oczywiście, oskarżenie zmieniono.
PUBP w Kościanie wnioskował do prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu o wymierzenie Ludwikowi Bremborowi kary w wysokości 6 miesięcy obozu pracy.
Po szpitalnym leczeniu, w styczniu 1953 r. ponownie podjął pracę (aresztowanie było przyczyną natychmiastowego zwolnienia z niej) w Przetwórni w Śmiglu zostając 06.04.1957 r. znów jej kierownikiem.
Po przeprowadzeniu się do Kościana 28.07.1962 roku przejął agendy członka d/c produkcji Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej w Kościanie zdając 02.08.1962 r. Kazimierzowi Kucharskiemu Przetwórnię w Śmiglu.
W październiku 1978r. przeszedł na emeryturę.
Do dziś nie może pogodzić się z krzywdą i upokorzeniem jakiego doznał nie tylko on, ale i jego rodzina. Wątpię, czy w tym przypadku czas zaleczy rany.

H. Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu