Ul. Wacława Łepkowicza 17 lutego 2014

Po zakończeniu nauki uczył się ze destylatora oraz pomagał ojcu w pracy w wiatraku. Brał udział w walkach na frontach I wojny światowej w szeregach armii niemieckiej, do której był wcielony. Po demobilizacji brał czynny udział w powstaniu Wielkopolskim, a później w powstaniach śląskich. po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej wstąpił na ochotnika do armii polskiej. Poległ w bitwie na terenie Rosji Radzieckiej 22 sierpnia 1920 r.
Za swe męstwo został odznaczony pośmiertnie Krzyżem kawalerskim Orderu Virtuti Militari.
Ten zapomniany syn Ziemi Śmigielskiej ze względu na swą patriotyczną postawę i oddanie bez reszty Ojczyźnie zasługuje jako bohater na to, aby jego imieniem nazwać jedna z ulic naszego miasta.
(uzasadnienie Uchwały RMiG w Śmiglu)

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu