O mieście i wsi Koszanowo 17 lutego 2014


Dnia 22.6.1415 r. tenże Henryk uzyskał od tegoż króla dokument lokalizacyjny na założenie miasta Koszanowa na tzw. prawie niemieckim.
Założenie miasta Koszanowa potwierdza też najdawniejsza pieczęć miasta, na której widnieje wieża kościoła Św. Wita – najstarszej miejscowej budowli. Obok niej występują dwa dęby. Wzniesienie kościoła i utworzenie parafii pw. Św. Wita, Modestii i Krescensji datuje się na przełomie XII/XIII wieku, jako że jej uposażenie stanowiła wieś Morownica, która od 1296 r. należała do biskupstwa poznańskiego. Parafia ta obejmowała 8 wsi.
Miasto Koszanowo (Kuszanowo) zostało założone na części Koszanowa, Glinkowa i przysiółka Śmigiel.
Dawne miasto sięgało więc od drogi Kościańskiej do dzisiejszej ul. Św. Wita. Obecny plac Wojska Polskiego był rynkiem miasta Koszanowa! (stąd Stary Rynek w odróżnieniu od powstałego później Nowego Rynki – placu Rozstrzelanych).
Pierwszych osadników do nowo założonego miasta Koszanowa jego właściciel Henryk Ramsz sprowadził z Opola i Głogowa.
Zgodnie z wolą właściciela, który nie chciał zmniejszać obszaru wsi kosztem osadnictwa miejskiego od 1435 roku nazwa Koszanowo została zastąpiona nazwą Śmigiel. Spowodowane to było intensywną zabudową wzdłuż drogi Kościańsko-Wschowskiej przysiółka o tej nazwie.
(...)

H.Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu