45 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Śmigiel 17 lutego 2014

Książki pochodzące z darów społecznych, powierzono opiece w/w i tak, już 1.07.1947 r. rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu.
Okólnik Kancelarii rady Państwa Nr 54 z dnia 21 lipca 1948 r. nakładał na organa terenowych Rad Narodowych obowiązek zakładania placówek bibliotecznych. Rady Narodowe zobowiązane były do dostarczenia odpowiedniego lokalu na biblioteki, światło ni opał, odpowiedniego sprzętu, oraz wyszukaniu kandydata na bibliotekarza.
W nieco odmiennych warunkach powstała tutejsza biblioteka.
Ówczesny burmistrz Pan Józef Tokarczyk będąc wielkim miłośnikiem książek, pedagog z zawodu, był inicjatorem powstanie biblioteki na terenie miasta Śmigiel.
Społeczeństwo miasta a przede wszystkim młodzież bardzo intensywnie korzystało ze szczupłego księgozbioru.
Pierwszy wpis książek do inwentarza nastąpił 13 stycznia 1948r. w liczbie 500 tomów. Na koniec 1948 r. księgozbiór biblioteki liczył 994 tomy.
W dwa lata po ukazaniu się „dekretu...” dokonano rejestracji biblioteki w Inspektoracie Szkolnym w Kościanie, w której czytamy: „Zaświadczam, że Obywatel Tokarczyk Józef zamieszkały w Śmiglu Pl. Rozstrzelanych Nr 25 jako zarządzający biblioteką, która jest własnością Zarządu Miejskiego w Śmiglu i mieści się w Zarządzie Miejskim w Śmiglu wykonał obowiązek rejestracji bibliotek przewidziany rozporządzeniem (...) i złożył kartę rejestracyjną wraz z kwestionariuszem dnia 28.02.1948 r. Biblioteka zapisana w rejestrze bibliotek pod Nr 5”.
Miejska Biblioteka Publiczna mieściła się w gmachu Starego Ratusza (centrum miasta) i miała do dyspozycji 3 pomieszczenia z czego jedno przeznaczono na wypożyczalnię a pozostałe dwa na czytelnię.
W 1956 roku kierownikiem Biblioteki zostaje Pani Agnieszka Wesnerowicz, która kieruje nią nieprzerwanie do 1.12.1976 r. Od grudnia 1976 r. biblioteką kieruje Pani Helena Wróblewska.
W 1972 r. biblioteka zostaje przeniesiona do Domu Kultury, w którym otrzymuje cztery pomieszczenia o pow. 160 m2.
W wyniku reformy podziału administracyjnego z dniem 1.01.1975 r. na terenie byłych gromad powstaje jedna gmina. W Śmiglu powstaje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.
Dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu
Helena Wróblewska

Helena Wróblewska

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu