45, 25, 5 lat w Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Śmiglu 17 lutego 2014

Pierwszy zarząd tworzyli: Jan Sworowski, Józef Wojciechowski i Julian Wróblewski. W 1954 roku spółdzielnia posiadała 2 stolarnie, 2 punkty usługowe i 2 malarnie. W tymże roku przyjęto też zakład tartaczny. Produkowano szafy 2 drzwiowe i żaluzjowe, stoły biurowe, biurka oraz wykonywano usługi w zakresie bednarstwa, stolarstwa i meblarstwa. W latach `60 rozpoczęto seryjną produkcję sypialń giętych. W 1962 roku uruchomiono pierwszą produkcję eksportową – kojce dziecięce i bujaki do Kuwejtu i Wielkiej Brytanii.
W 1970 roku oddano do użytku pawilon usługowy przy ul. leszczyńskiej. W ogóle lata `70 charakteryzowały się dynamicznym rozwojem bazy produkcyjnej – budowano nowe hale i magazyny. W tym też czasie, dzięki modernizacjom, wprowadzono do produkcji nowe wzory sypialń oraz, w 1975 roku, uruchomiono produkcję mebli skrzyniowych okleinowanych. Wyroby prezentowano na Krajowych Targach jesiennych w poznaniu. Komplety „Westa” i „Leda” (sypialnie) oraz „Śmigiel” (młodzieżowy) otrzymały dyplomy uznania za wysoką jakość i estetykę. W 1980 roku Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług przyznało sypialni „Luna” złoty medal. W 1984 r. zestaw mebli „Ranczo” na targach w poznaniu zdobył pierwsze miejsce.
Równolegle do produkcji seryjnej spółdzielnia wykonywała drobne usługi w zakresie branży drzewnej oraz wystroje wnętrz. Do najbardziej efektownych zliczyć należy wystroje teatru Nowego w poznaniu, banków w Śmiglu, Kościanie i Lesznie, biblioteki w Śmiglu, Kościanie i Lipnie, restauracji „Europejska” we Wrocławiu, hoteli „Forum” w Krakowie i „Polonia” we Wrocławiu, pałacyku Polskiej Akademii nauk w Łodzi, Warszawskich Zakładów Cukierniczych „Wedel”.
Na przestrzeni 45 lat liczba zatrudnionych sukcesywnie się zwiększała: od 22 na koniec 1950 roku, poprzez 78 w 1970 roku, do 132 zatrudnionych w roku bieżącym”.
W ciągu tych 45 lat na czele Zarządu stali: Jan Sworowski, Marian Włodarczak, Paweł Tecław, Stefan brzozowski, Mirosława Kotlińska i Władysław Nowak – nadal.
Członkami zarządów byli: Józef Wojciechowski, Julian Wróblewski, Edmund Wasielewski, Marian Włodarczak, Jan Cieślik, Jerzy Kaczmarek, Ludwik Ciesielski,. Czasowo członkiem zarządu był też Czesław Fajok.
Radzie nadzorczej przewodniczyli: Franciszek Majewski, Antoni Kraczewski, Julian Wróblewski, Czasław Pawlak, Czesław Fajok, Andrzej Małecki, Kazimierz Jórdeczka, Ireneusz Cichoszewski, Tadeusz Leśniak, Kazimierz Jankowski i Grzegorz Dolczewski – nadal. Pieczę nad finansami spółdzielni sprawowały: Maria Wielebińska, Leokadia Brzezińska, Janina Szwarc i Jolanta Kasperska – nadal.
Od 1990 roku pracami spółdzielni kieruje zarząd w składzie: mgr inż. Władysław Nowak – prezes, mgr Jolanta Kasperska – wiceprezes, Irena Pawlak – członek. Pracami rady nadzorczej kieruje Grzegorz Dolczewski.” (...)

W. Nowak

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu