Pro Memoria. Józef Kaźmierczak - poległy pod Lipnem powstaniec 17 lutego 2014

Po ukończeniu szkoły elementarnej w Morownicy, podobnie jak rodzice, pracował w majątku Cezara. Zmobilizowany podczas pierwszej wojny światowej odbywał służbę w wojsku niemiecki.
Po wybuchu powstania (uciekł z wojska?, przybył na urlop?) ochotniczo wstąpił do oddziału powstańczego w Morownicy organizowanego przez Antoniego Marka.
11 stycznia 1919 roku, w wyniku zarządzonego przez Powiatową Komendę Straży Ludowej alarmu, wstawił się wraz z oddziałem w Śmiglu, skąd z innymi powstańcami, pod naczelnym dowództwem Bolesława Płócieniaka udał się pod Lipno, gdzie 12.01. 1919 poległ.
Jego zwłoki spoczy7wają na cmentarzu parafialnym w Śmiglu w mogile Powstańców i Wojaków.

H.Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu