Witryna Śmigielska i jej poprzednicy 17 lutego 2014

Czwartego kwietnia 1991 roku ówczesny radny Wojciech Ciesielski zaproponował by „zarząd zobowiązał Centrum Kultury do przekazywania informacji naszemu społeczeństwu”. Opracowanie koncepcji gazety regionalnej obejmującej swym zasięgiem miasto i gminę Śmigiel powierzono niżej podpisanemu. Koncepcję Zarząd przyjął 26 kwietnia 1991 roku powierzając jej autorowi funkcję redaktora naczelnego. W ten sposób narodziła się „witryna Śmigielska”, której pierwszy numer ukazał się 9 maja 1991 roku. Do jej redagowania powołano zespół składający się z pracownic Centrum Kultury: Żanety Klechy, Eriki Maćkowiak, Barbary Mencel oraz Jadwigi Skarżyńskiej – nauczycielki. Winietę zaprojektował Romuald Sobkowiak z Dusznik Wielkopolskich, a od numeru 2(58) – Roman Łęczyński. „Witryna Śmigielska” pod względem zawartości informacyjnej jest kontynuatorką dwóch innych gazetek. Pierwszą z nich był „Biuletyn Śmigielski” – Pismo Komitetu Obywatelskiego Ziemi Śmigielskiej”. Numer pierwszy był też firmowany przez Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne. Dwutygodnik. Wydano 4 numery (luty-marzec 1990 r.) w nakładzie po 400 egzemplarzy. Druk powielaczowy 9z wyjątkiem nr 1., który miał charakter pisma – ogłoszenia do wywieszenia w witrynach sklepowych i na murach oraz płotach) dwustronny w formacie A4. Organizacyjne posiedzenie redakcji odbyło się 6 lutego 1990 r. Nr. 1. (i 2.?) redagowali Witold Omieczyński i T. Waltrowski. Następne: Anna Kiełczewska, Ewa Kopczyńska, W. Omieczyński i T. Waltrowski, który był redaktorem naczelnym. Winietę zaprojektował Antoni Szulc. Biuletyn odegrał dużą rolę w kampanii wyborczej do rady miasta i gminy, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Z Ramienia Komitetu Obywatelskiego kandydowało 10 osób, z których 5 otrzymało mandat radnego. Drugą z nich była „Witryna” – pismo sympatyków Komitetu Obywatelskiego Ziemi Śmigielskiej (trzy pierwsze numery). Druk powielaczowy, formatu A4. Trzy pierwsze numery, zapisane jednostronnie, wywieszane były w witrynach sklepów (m.in. nieczynnego wówczas sklepu Stachowiaka przy ul. Gen. Karola Świerczewskiego, obecnie Jagiellońska). Redaktorem, autorem i wydawcą była Jadwiga Skarżyńska. Nr 1. wydała przy współpracy z Ewą Kopczyńską. Wydano 4 numery. 1. i 2. w czerwcu 1990 roku, 3. – w lipcu tegoż roku. Nr 4. jest niedatowany (marzec 1991?), zapisany dwustronnie. Nakład wynosił kilkadziesiąt egzemplarzy. Hubert Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu