30-lecie KGW w Spławiu 17 lutego 2014

Przy elegancko przykrytych i zastawionych stolach zasiadły gospodynie – żony wraz mężami i zaproszeni goście, wśród których m.in. byli: p. Zofia Hoffmann – założycielka Koła, burmistrz Jerzy Cieśla, prezes Gminnego Związku Rolników, kółek i Organizacji Rolniczych Jan Pietrzak oraz Urszula Bulińska – specjalista do spraw wiejskiego gospodarstwa domowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lesznie. Miejscowe władze reprezentowali: prezes kółka rolniczego Mariusz Dziwak i Krzysztof Walachowski – radę sołecką. Obecne były wszystkie przewodniczące Koła: Z. Hoffmann, Franciszka czarna, Teresa Bibrowska, Wanda Grzelczyk i obecnie panująca Mirosława Marciniak.
KGW w Spławiu powstało w marcu 1965 roku (co prawda p. Z. Hoffmann twierdzi, że 10 lat wcześniej, tylko tamta praca nie została udokumentowana). Współzałożycielkami koła były pp. Zofia Frąckowiak i F. Czarna. W 1970r. postanowiono zorganizować wypożyczalnię naczyń gospodarstwa domowego, którą do dziś zajmuje się p. Maria Szczerbal. Ponadto prowadzono typowe dla tego rodzaju organizacji formy pracy: organizację zabaw, wieczorków, wycieczek, konkursów, obchodów Dni Dziecka, babci, Kobiet, placu zabaw i dziecińców wiejskich. Rozprowadza się pisklęta kurze i kacze oraz paszę. W Spławiu za sprawą KGW dokonano zbiorowego zakupu kuchenek i butli gazowych.
Składająca sprawozdanie p. M. Marciniak podkreśliła dobrą obustronną współpracę z RsP („Sprzątałyśmy świetlice i otoczenie budynku”), byłymi spółdzielniami gminną i kółek rolniczych, bankiem i mleczarnią. na koniec zaapelowała, by więcej kobiet było członkiniami Koła (w 1984-35, obecnie 16 członkiń).
W przemówieniach gości dominowały wyrazy uznania, podziękowania i dalszej owocnej pracy. Wyrażone zostały słownie, kwiatami i okolicznościowymi adresami. J. Pietrzak podkreślił, ze jest to doniosła i szczególna chwila, a wkład KGW w Spławiu w rozwój gminy uznał jako wybitny.
J. Cieśla stwierdziła: „członkostwo w KGW niech będzie dla Was szkołą dobrego i oszczędnego gospodarowania a także miejscem rozwiązywania problemów waszej wsi”.
U Bulińska złożyła życzenia w imieniu własnym i dyrektor ODR w Lesznie Barbary Szablewskiej.
Okolicznościowe dyplomy od GZRKiOR w Śmiglu otrzymały: T. Bibrowska, W Grzelczyk, Krystyna Frąckowiak i M. Szczerbal. KGW w Spławiu kwiatami i stylizowanym wazonem obdarzyło p. Zofię Hoffmann.
Po części oficjalnej przystąpiono do spożycia uroczystej kolacji, a następnie bawiono się (ponoć) do białego rana.

H. Zbierski

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu