Czy ktoś jeszcze pamięta? 17 lutego 2014

Wykonawcą tych prac byłaby strona niemiecka. Z taką bowiem propozycją do burmistrza Jerzego Cieśli wystąpili przedstawiciele VDK Kassel i Fundacja „Pamięci” mająca swą siedzibę w Warszawie.
Pod pojęciem „niemieccy cywile” należy chyba rozumieć zwłoki 77 folksdojczów* (w rzeczywistości w Śmiglu pochowano ich mniej), których uroczysty manifestacyjny pogrzeb odbył się w Śmiglu 17 grudnia 1939 roku.
Nazwiska folksdojczów mi już nic nie mówią. Ale starszym ode mnie – na pewno tak. Stąd moja ogromna prośba: o niżej wymienionych chciałbym się dowiedzieć: 1. gdzie mieszkał (obecna nazwa ulicy i nr posesji), 2. czym się zajmował, jaki miał zawód, z czego utrzymywał rodzinę, 3. jak liczna miał rodzinę – imiona, 4. ile mógł mieć lat w 1939 r. , 5. w jakich okolicznościach mógł zginąć, 7. w wypadku identyczności nazwisk, jaki był stosunek pokrewieństwa (np. ojciec, syn, brat).
Z Robaczyna: Redlich August, Heinrich Pavel, Neuman Friedrich, Schwarz Emil, Schwarz Gustaw (?), Schwarz Emil Bruno, Schwarz Paul.
Ze Śmigla: Bamberger Rudolf, Langner Emil, Heymann Erich, Nibmann Erwin, Schittelm Karl, Schitthelm Otto, Halliant Adolf, Halliant Kurt, Melzer Fridrich, Menzel Gerhard, Weib Herbert, Krumme Ernst, Hoffmann Friedrich, Hoffmann Gustav, Henschel Adolf, Klingbeil Richard, Elsner Bruno, Haake Reinhard, Keiser Walter, Neumenn Ernst, Zugehör Albert, Hoffmann Paul, Weikert Hermann, Henisch Johann, Schüttker Wilhelm, Langner Richard, Lengner Erwin, Pfeiffer Gustaw, Scheffler Ernst, Redel Luise, Langner Ernst.
A ponadto: kim był Eugen Petrull?
Ktokolwiek mógłby mi udzielić jakiejkolwiek informacji o wyżej wymienionych osobach proszę o kontakt listowny, telefoniczny(65 5 180 260) lub osobisty.
* folksdojcz (nm. volksdeutsch) to: „osoba, która w czasie okupacji hitlerowskiej została wpisana (dobrowolnie a w pewnych wypadkach przymusowo) na listę osób pochodzenia niemieckiego, mających znaczne przywileje w stosunku do ludności polskiej i cieszących się zaufaniem władz okupacyjnych” (Słownik języka polskiego, Warszawa 1981, t. III, s. 646. W tym przypadku chodzi o ludność narodowości niemieckiej mieszkającą na naszych ziemiach przed wrześniem 1939 roku.

Ps. O wspomnianym pogrzebie pisaliśmy juz w numerze 6(19) z 2 kwietnia 1992 r. Jeśli ktoś z czytelników wie o innych miejscach pochówku niemieckich żołnierzy i cywilów – też proszę o informację.

H.Z.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu