Od pomysłu do dwusetnego numeru 17 lutego 2014

09.05.1991    –     ukazuje się 1. numer „Witryny Śmigielskiej” – dwutygodnika informacyjno-społeczno-kulturalnego w nakładzie 550 egzemplarzy. Wydawca: Centrum Kultury w Śmiglu. Gazetę sprzedawano w 19 sklepach w cenie 1.500 zł. Zespół redakcyjny tworzą: Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak, Barbara Mencel, mgr Jadwiga Skarżyńska i Hubert Zbierski – red. naczelny.
Winietę zaprojektował mgr Romuald Sobkowiak z Dusznik Wielkopolskich.
Numer, jak i pozostałe wydrukowano w firmie „Wiesław Nadolny. Usługi Poligraficzne”, Leszno, ul. Słowiańska 55.
10.10.1991 i 24.10.1991    –     dwa numery pisma – 9 i 10 – rozprowadzono jako reklamowe bezpłatnie.
16.01.1992    –     nr 14 z tą datą zawierał „Dodatek do spisu telefonów śmigielskiej centrali” obejmujący 158 numerów zainstalowanych po 15.07.1990 r.
16.01.1992    –     nakład zmniejszono do 300 egzemplarzy, a cenę obniżono do 500 złotych
22.10.1992    –     członkiem redakcji zostaje Antoni Szulc (do 28.07.1994).
17.12.1992    –     nakład zwiększono do 600 egzemplarzy.
02.09.1993    –     z okazji wydania 50 numeru po raz pierwszy pojawia się kolor. Strona tytułowa, opatrzona grafiką A. Szulca w którą wkomponowano głowy członków redakcji, jak i ostatnia – w tonacji ciemnej wiśni.
27.01.1994    –     zmiana drukarni. Nr 58 z ta datą został wydrukowany w „Drukarni” Romana Łęczyńskiego w Śmiglu przy ul. Ogrodowej 31 (obecnie hm. W. Łukomskiego). Zmieniła się też winieta – wysmukły wiatrak (rys. A. Szulc) oraz inny krój czcionki tytułu. Cenę podniesiono do 2.000 złotych.
07.07.1994    –     zwiększono nakład do 800 egzemplarzy.
08.09.1994    –     sprzedano cały nakład – 800 egzemplarzy.
22.12.1994    –     nakład zwiększono do 1100 egzemplarzy.
05.10.1995    –     ukazał się setny numer z fotografią redakcji na ostatniej stronie. Od tego numeru napisy winiety drukowane są w kolorze..
11.01.1996    –     nastąpiła zmiana wiatraczka na winiecie gazety – odtąd grafika R. Sobkowiaka.
09.12.1996    –     jako dodatek do gazety wydano SPIS WŁAŚCICIELI STACJI TELEFONICZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE ŚMIGIEL ( 2596 pozycji)
16.01.1997    –     nakład zmniejszono do 1000 egzemplarzy
04.02.1997    –     po raz pierwszy pojawiła się grafika „Z teki Romualda Sobkowiaka”
08.01.1998    –     podniesiono cenę gazety o 20 groszy (70 groszy).
05.02.1998    –     po raz pierwszy pojawiła się „Gimnastyka poranna” pióra Jadwigi Skarżyńskiej.
13.10.1998    –     po raz pierwszy wydano dwustronicowe WYDANIE SPECJALNE zawierające wyniki wyborów samorządowych.
07.01.1999    –     cenę numeru podniesiono o 30 groszy (1 złoty).
01.04.1999    –     po raz pierwszy pojawiła się rubryka „Bezpłatne ogłoszenia drobne”.
18.03.1999    –     po raz pierwszy pojawia się cykl „Co słychać w powiecie”, a 1.04.1999 – „Co słychać w Sejmiki”.
17.06.1999    –     po raz pierwszy gazeta zawierała kolorowe zdjęcia. Na dwóch środkowych stronach opublikowano 9 fotografii obrazujących VIII DNI ŚMIGLA, których autorami były Magdalena Dymarkowska i Żaneta Klecha.
21.10.1999    –     nakład zmniejszono do 850 egzemplarzy, które rozprowadzane są w 30 sklepach.
18.11. 1999    –     wydano dwusetny numer „Witryny Śmigielskiej” – ogółem zadrukowano 1964 strony formatu A4. Średnio na nr przypada 9,82 strony. Ale średnia jednego numeru w 1998 r. wyniosła 13,68 strony, a w roku 1999 – 14,25 strony.

zebrał Hubert Zbierski

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu