40 lat KGW w Śmiglu 17 lutego 2014

Koło Gospodyń Wiejskich powołano do życia 28 marca 1958 r. Było ściśle związane z kółkiem rolniczym, a przewodnicząca koła była wiceprezesem zarządu kółka. Na zebraniu założycielskim uczestniczyły 22 panie. Ta liczba członkiń utrzymywała się przez długie lata. Rekrutowały się ze Śmigla, Glińska i Nowej Wsi.
W działalności koła gospodyń można wyodrębnić trzy okresy.
Dwa pierwsze związane są z niezwykle silną osobowością pierwszej prezeski Gertrudą Szbłowską, która przez 27 lat, do śmierci w 1985 roku, ciężar pracy dźwigała na swych barkach. Była równocześnie przewodniczącą, sekretarzem i instruktorem. Miejscem spotkań i pokazów najczęściej było jej mieszkanie. W protokóle z 1971 roku zapisała: „zarządu nowego nie wybrano – brak chętnych”, a dwa lata później – „o żadnym zarządzie nie ma mowy. Żadna nie przyjmie, na sekretarkę tez żadna się nie godzi”. Tak było do 1975 roku, kiedy to po raz pierwszy wymieniono pełen skład zarządu: prezes – G. Szabłowska, skarbniczka – Iwona Suszka (przed nią funkcję tę pełniła Władysława Kaczmarek) i sekretarka Zofia Hoffmann.
Po śmierci Gertrudy Szabłowskiej w styczniu 1985 roku, przewodniczącą koła zostaje wspólnie z nią zamieszkująca siostrzenica Barbara Miemczok. Jej zastępczynią zostaje Maria Kaminiarz, sekretarką – Zofia Hoffmann a skarbnikiem Krystyna Ratajczak. Rok później Maria Kaminiarz obejmuje funkcję sekretarki. Prowadzi też kronikę – protokólarz koła. Okres przewodniczenia Barbary Miemczok jest kontynuacją działalności Gertrudy Szabłowskiej. Nowej przewodniczącej było o tyle łatwiej, ze miała szersze grono współorganizatorek. Stosowano też nowe metody działania i formy organizacyjne. Znacznie częściej korzystano z doświadczenia i fachowej wiedzy instruktorki Urszuli Bulińskiej. Nie tylko doskonalono się w przyrządzaniu potraw, ale zaczęto też mówić o nowoczesnym wyposażeniu kuchni. Na znacznie szerszą niż dotychczas skalę rozprowadzano ptactwo domowe – w 1985 roku około 10 tysięcy.
Trzeci okres działalności koła przypada po pięcioletniej przerwie spowodowanej śmiercią poprzedzoną bardzo długą chorobą w 1993 roku Barbary Miemczok.
Piątego stycznia 1994 roku powołano wspólne zebranie kółka rolniczego i członkiń koła gospodyń, w czasie którego „wszyscy byli za tym, by Koło Gospodyń Wiejskich nadal istniało”. Wstąpiło do niego 16 kobiet, które wybrały zarząd: przewodnicząca – Urszula Matysiak – obecnie Olesiak, skarbnik – Danuta Kozak i sekretarz – Maria Kaminiarz. Obecnie przewodniczącą koła jest Danuta Kozak.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu