Ziemia Śmigielska w pierwszym półroczu 1923 roku w Orędowniku Śmigielskim. 17 lutego 2014

Znajomość tych faktów pozwala dzisiaj poznać koloryt i specyfikę minionych lat. Informowano o ważnych, ale czasem banalnych wydarzeniach, o tym, czym żyli i interesowali się nasi przodkowie. Na początku 1923 roku odbyło się, w czwartą rocznicę Powstania Wielkopolskiego, uroczyste nabożeństwo na cmentarzu. Po wystąpieniu Harmonii i ceremoniach kościelnych złożono wieńce i kwiaty na grobach poległych powstańców. O godzinie 20.00 w Strzelnicy zorganizowano wieczornicę. Miejscowe koło Związku Inwalidów Wojennych urządziło 4 lutego o godzinie 19.30 wieczornicę w sali strzeleckiej. Odegrano dramat ludowy „Genowefa” w 7 odsłonach. Po przedstawieniu odbyła się zabawa ludowa. Ceny miejsc: rezerwa 2500 mk, I miejsce 1500 mk, II miejsce 100 mk. Jak informowano, na przedstawienie przybyło wyjątkowo dużo ludzi. 24 stycznia zmarł znany miejscowemu społeczeństwu Karol v. Hoffmannswaldau, dziedzic Koszanowa i współzałożyciel mleczarni w Śmiglu. W Zielone Świątki, tj. od 19-22 maja, odbył się odpust w Górce Duchownej. 85 lat temu miały miejsce również tragiczne wydarzenia: „W Morownicy był straszny wypadek. Żona robotnika, który wyjechał do Francji, pozostawiła dwoje dzieci pod opieką swojej matki. W pewnym momencie ona także wyszła z domu i zamknęła drzwi na klucz, pozostawiając w pokoju dzieci w wieku 3 i 2 lata. W pewnej chwili jedno dziecko zbliżyło się do rozpalonego żelaznego piecyka. Od żaru zapaliła się sukienka i dziecko zostało śmiertelnie poparzone, a drugie ciężko zatrute”. Gazety obfitowały w reklamy i ogłoszenia:
Kadzidło i kredę w kawałkach poleca Perfumeria Warszawska
Edward Przybyłowicz, Śmigiel.
Bryczka przejechana w dobrym stanie na sprzedaż.
Poszukuję kowala z uczniem i własnymi porządkami, który rozumie młockarnię prowadzić
Majętność Parsko
Sprzedamy lub zamienimy do chowu jednoletnie białe kaczory rasy Pekino na kaczki lub kaczory tejże rasy
Majętność Przysieka Polska
Majętność Białcz Stary
Par. Kościan przyjmie jeszcze 3 familie, ale tylko z zaciężnikami.
W gazecie znalazła się także ciekawostka: „Jeżeli człowiek żyje 36 lat, czyli 375360 godzin, to z tego śpi przez 12 lat, tj. 105 120 godzin. Jeżeli jest chory 3 dni w roku – nie biorąc pod uwagę wieku dziecięcego, to choruje przez 1872 godziny”.
c.d.n.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu