Ciekawostka architektoniczna 17 lutego 2014W tym ostatnim dziale były też zdjęcia związane ze Śmiglem, które przedstawiały (cytuję podpisy):
- Oddział „Sokoła (ze sztandarem) w Starym Bojanowie, pow. śmigielski, dzięki umiejętnemu kierownictwu rozwija się coraz pomyślniej.
- Drużyna „Sokoła” z Czacza, pod Śmiglem żywotnością swą rywalizuje z bratnimi gniazdami w powiecie. (obie fotografie zestawiono obok siebie w nr 20 z 3.12.1927r.).
- K.S. „Stella” ze Śmigla, który dzięki pracy zarządu z prezesem Majcherowiczem na czele, osiągnął kilka sukcesów (nr 22 z 17.12.1927r.).
- Ks. Stanisława Nowak, proboszcz śmigielski, odchodził w bież. miesiącu 25-lecie kapłaństwa (nr 22 z 17.12.1927 r.).
- Fragment poświęcenia Stacji opieki nad matką i dzieckiem, które odbyło się w pierwszej połowie bież. miesiąca.
- Członkowie Tow. Miłośników Sceny ze Śmigla, którzy ostatnio wystawili z powodzeniem komedię „Mąż z grzeczności”. (Dwie ostatnie fotografie zestawiono obok siebie w nr 4 z 28.1.1928 r.).
- Dom przy ul. Jegiellońskiej w Śmiglu, który w tych dniach zarwał się w czasie murowania parteru. Na szczęście odbyło się bez wypadku, mieszkańcy domu zdążyli bowiem wyskoczyć oknami (nr 24 z 16.6.1928 r.)
Kserokopię tego ostatniego publikuję obok. Ma ono wartość historyczną gdyż dokumentuje dawną zabudowę fragmentu ul. Jagiellońskiej. Ten dom (warto zwrócić uwagę na facjatki poddasza) w tej postaci już nie istnieje. po zawaleniu się został rozebrany i w jego miejscu wybudowano budynek dwupiętrowy jak na fotografii obok. Potwierdza to jego obecna właścicielka p. Agnieszka Ratajczak, której mąż Jan przed wojną, będąc jeszcze kawalerem, przejął go w tym kształcie właśnie kształcie od Browiczów. Zamieszkali w nim jednak dopiero w 1945r. (Przedtem mieszkali na terenie sanatorium w Kościanie). Budynek na dole, obecnie mieści się w nim sklep mięsny, pozostał w kształcie niezmienionym.
Natomiast budynek na górze, narożnik ul. J. Matejki i Jagiellońskiej, którego fragment widać na kserokopii, w 1928 r. był budynkiem jednopiętrowym z dwuspadowym dachem. Jego właścicielem był Józef cieśla, brat rozstrzelanego Ignacego, kupiec zbożowy, pierwotnie mieszkający na Winnicy. Jego córka Genowefa mieszkająca w Kościanie, pamięta go z początku lat 30 jako budynek dwupiętrowy, na którym ojciec dobudował wieżyczkę. Należy przypuszczać, że oba budynki równocześnie, na przełomie lat 20/30, otrzymały kształt obecny.
Autorem „śmigielskich” zdjęć publikowanych w Ilustracji Poznańskiej był śmigielski fotograf Romuald Małecki, który swój zakład prowadził przy ul. J. Kilińskiego od 1924 r. Po jego śmierci (1957) firmę pod tym samym szyldem prowadził jego zięć Stefan Motała (do 1986 r.).

Hubert Zbierski

historia regionu-2000-00-01  
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu