Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w 1932 roku 14 grudnia 2016

W roku 1932, a więc wtedy, kiedy uległ likwidacji powiat śmigielski wydawca ponownie wrócił do nazwy „Orędownik Śmigielski”. Organ na powiat śmigielski. Podtytuł brzmiał: Kto z Bogiem – Bóg z nim. Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Jan Skorupski, który był także właścicielem drukarni. Czytelnicy byli informowani o aktualnych sprawach urzędowych, a także ważnych i ciekawych wydarzeniach na świecie, w kraju oraz powiecie. Na początku 1932 roku informowano, że naczelnik tut. Sądu Grockiego - p. Witecki zrezygnował ze swego stanowiska z dniem 01.01.1932 roku. Od tego dnia miał pełnić obowiązki adwokata w Krotoszynie. We wtorek, 5 stycznia p. W. Fechner zapraszał do swojej restauracji wieczorem, kiedy urządzano „wieprzobicie”. Podawano kiełbasę i kiszki z kapustą, nogi wieprzowe, kawę i pączki. Uczestnicy mieli okazję brać udział w koncercie. W miesiącu styczniu uroczyście obchodzono 13. rocznicę walk powstańczych. Ustalono, że „Poczet sztandarowy zbierze się o godz. 10:20 przed salką św. Ducha, poczem wkroczy do kościoła farnego na uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie „Te Deum” i „Boże coś Polskę”. Następnie na cmentarzu złożenie wieńców na grobach poległych powstańców. Towarzyszyć będzie chór Harmonia”.

Jedna z wiadomości kryminalnych przedstawiała się następująco: „Tajemnicze porwanie dwóch młodych chłopców w Śmiglu. Co się okazało? Jeden z nich popełnił kradzież i został wydalony ze służby. Bojąc się kary ojca, wyjechał do Borku, gdzie sam sobie przebił usta szpilką a na twarzy i czole zadał sobie sam rany cierniem i opowiadał historię o uprowadzeniu przez tajemniczy samochód”.

Z wydarzeń kulturalnych warto odnotować to, że staraniem śmigielskiego Towarzystwa Powstańców i Wojaków wyświetlano film historyczny „Krwawy Rok 1863” wg powieści Stefana Żeromskiego. Przed seansem  zaprezentował się chór Harmonia, a drużyna harcerska odtworzyła obraz – epizod z walk powstańczych z roku 1919. Wydarzeniom tym towarzyszyła orkiestra z Morownicy.

Jan Pawicki

WS 8/2016

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu