Świeżo odnowione ściany zdobią pastelowe wizerunki bajkowych bohaterów, a w skład wyposażenia wchodzi kolorowa kolekcja mebli dziecięcych, pluszaki, zabawki dydaktyczne z materiałów ekologicznych, tablica oraz flipchart, i oczywiście bogata w nowości wydawnicze Biblioteczka Malucha. Słowem wszystko, co potrzebne, aby mały człowiek czuł się tu dobrze.


Zgodnie z Planem rozwoju na lata 2012/2015 Biblioteka podjęła działania, dzięki którym zamierza skłonić do odwiedzin najmłodszych. Po tym, jak sprawdziły się i zostały dobrze przyjęte przez środowisko, biblioteczne spotkania Grupy Zabawowej ŚMIGIELACZEK, która skupia dzieci w wieku od 1 do 3 lat wraz z rodzicami, chcemy wprowadzić do biblioteki następną grupę wiekową - dzieci od lat 3 do 5, poprzez zajęcia w Klub Maluszka. Choć oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem rodziców, do klubu mogliśmy przyjąć tylko15 dzieci. W trakcie naboru staraliśmy się wybierać te, które nie korzystają z przedszkola, gdyż dla wszystkich grup przedszkolnych Biblioteka już realizuje program warsztatów tematycznych. Zajęcia w klubie odbywać się będą raz w miesiącu i będą miały charakter zabawowo – dydaktyczny, tematyką nawiązujący do książki. Program przewiduje także spotkania z logopedą i ilustratorem książek. Prowadzić zajęcia będą bibliotekarki: Barbara Mencel i Ewa Wojtkowiak.
14 lutego, na pierwszych zajęciach Klubu Maluszka, odbyło się oficjalne otwarcie Kącika Maluszka, który ma być bazą do działań klubu, ale na co dzień korzystać z niego będą mogły oczywiście wszystkie dzieci odwiedzające bibliotekę.
Zaproszeni honorowi goście: wiceburmistrz Śmigla pani Wiesława Poleszak-Kraczewska oraz dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz Kurasiński dokonali uroczystego otwarcia i przecięli wstążki, uwalniając czerwone balonowe serduszka, które spod sufitu opadały wprost na głowy dzieci. Powstanie Klubu Maluszka i Kącika Maluszka poprzedziło szereg wcześniejszych działań.
1. We wrześniu 2012 przeprowadzono wywiad indywidualny z mamami 3-5 latków na temat utworzenia w MBP w Śmiglu Klubu Maluszka. W badaniu udział wzięły 23 kobiety, z których 21 wyraziło zainteresowanie udziałem w tego rodzaju spotkaniach.
2. Korzystając z propozycji Programu Rozwoju Bibliotek, Biblioteka nawiązała współpracę z dwoma organizacjami pozarządowymi:
- W październiku 2012 napisaliśmy wniosek do Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego o przyjęcie do współpracy. Fundacja odpowiedziała bardzo szybko, bo już w listopadzie dwóch pracowników skorzystało z zaproszenia na szkolenie - Jak utworzyć grupę zabawową, a w grudniu dotarły do nas zabawki edukacyjne i zestawy worków zabawowych. Worki różnią się zawartością, ale każdy zawiera: 2 zabawki, 1 książkę oraz instrukcję zabawy. (Worki zabawowe są wyłożone w Kąciku Maluszka i można za potwierdzeniem odbioru wypożyczać je do domu).
- W tym samym czasie Biblioteka przy wsparciu władz samorządowych wystąpiła do fundacji – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z wnioskiem o przyznanie grantu w konkursie AKTYWNA BIBLIOTEKA na realizację projektu: „Klub Maluszka – w przerwie zabawy wspólnie z mamą i tatą czytamy i opowiadamy”. Fundacja pozytywnie rozpatrzyła wniosek, przyznając w grudniu 2012 Bibliotece grant w wysokości 5 tys. złotych.
3. Z przyznanych pieniędzy zakupiono: komplet mebli z kolekcji dziecięcej oraz sprzęt niezbędny do przygotowania i prowadzenia zajęć: skaner, zestawy głośnikowe, radioodtwarzacz, flipczart, tablicę, ekran podłogowy i materiały plastyczne.
4. W międzyczasie ogłosiliśmy nabór do Klubu Maluszka oraz zbiórkę zabawek, która spotkała się z dużą życzliwością mieszkańców. Efekty przerosły nasze oczekiwania, zebrano sporą liczbę zabawek w bardzo dobrym stanie.
5. Odnowiliśmy pomieszczenie przeznaczone na Kącik Maluszka.
6. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych INGA, zabezpieczając wolontariuszy, którzy pomogą w prowadzeniu zajęć z dziećmi w Klubie Maluszka oraz przy organizacji Pikniku Rodzinnego, którym planujemy zakończyć projekt.
7. Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy także Przedszkole Samorządowe w Śmiglu, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji oraz Zarząd Osiedla nr 2 w Śmiglu.
Walentynkowe spotkanie w Klubie Maluszka pokazuje, że warto było się starać. Akceptacja rodziców, a przede wszystkim dzieci, które niechętnie opuszczały bibliotekę po pierwszych zajęciach w klubie, daje satysfakcję i mobilizuje do dalszych działań.
Założeniem obydwóch projektów, zarówno Grupy Zabawowej jak też Klubu Maluszka, było - prowadzić zajęcia do końca czerwca 2013 r., ale Biblioteka nie wyklucza, że ze względu na duże zainteresowanie, po przerwie wakacyjnej przeprowadzi nowy nabór i będzie kontynuować spotkania.

K. Styzińska

 

 • 031
 • 033
 • 028
 • 030
 • 037
 • 041
 • 023
 • 026
 • 022
 • 039
 • 025
 • 021
 • 029

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl