27 marca została otwarta w sali kameralnej Centrum Kultury w Śmiglu wystawa malarstwa pani Anety Początek z Wolsztyna. Autorka urodziła się we Wrocławiu. Ukończyła Studium Nauczycielskie o profilu plastycznym. Zawodowo zajmuje się reklamą wizualną i dekoracją wnętrz. Uprawia malarstwo olejne, akwarelą, rysunek, grafikę, pastele.

Na wystawie zaprezentowane zosta�y prace olejne i akwarelowe. Ich tematem s� wolszty�skie parowozy, kt�re – jak twierdzi pani Aneta, stanowi� atrakcj� na skal� �wiatow�. Obok nich zobaczymy kilka martwych natur, motywy kwiatowe i abstrakcje. Artystka jest szcz�liwa, �e mo�e ��czy� swoje pasje z prac� zawodow�, co daje jej du�� satysfakcj�. Kolorystyka prac sugeruje, �e autorka posiada wewn�trzne ciep�o i zr�wnowa�on� energi�.
Zapraszamy serdecznie mi�o�nik�w sztuki, m�odszych i starszych do zwiedzenia wystawy. Niekt�re prace mo�na kupi�!
Wystawa jest wynikiem wsp�pracy Domu Kultury w Wolsztynie i Centrum Kultury w �miglu.
Ekspozycj� ogl�da� mo�na do 20 kwietnia.

  • 01
  • 02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl