żyje w normalnym świecie. Biega, jeździ na rowerze( tandem), uprawia narciarstwo biegowe.Z powodu zaniku siatkówki wzrok zaczęła tracić już w szkole podstawowej. Choroba postępuje. Pani Ewa jest świadoma swoich ograniczeń i aktywnie stara się radzić sobie z nimi. Przyznaje, że jest niepełnosprawna, ale dopiero na dalszym miejscu –  jak twierdzi. – „Najpierw jestem człowiekiem, kobietą, matką, żoną, naukowcem, przyjacielem i tak dalej. To moim zdaniem jest najistotniejsze, by nie definiować siebie jako człowieka niepełnosprawnego na 1. miejscu.” Pani profesor prowadzi pracę dydaktyczną, którą uwielbia, bo ma kontakt z młodzieżą. – „Lubię i szanuję moich studentów. Mam nadzieję, że z wzajemnością.” W polu jej zainteresowań naukowych są zagadnienia religijności, mniejszości etniczne, tworzenia się nowych narodów. Twierdzi, że od wielu kultur możemy uczyć się tolerancji. Jest autorką licznych publikacji. W roku 2007 magazyn "Integracja" wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przyznał jej tytuł "Człowieka bez barier”. Zaangażowana jest także w badania terenowe. Uwielbia pracę terenową, bo wiąże się z podróżami, poznawaniem miejsc i ludzi, odkrywaniem różnorodności świata. A porusza się po świecie autostopem, od którego jak mówi - „Jest uzależniona”. Taka forma podróży daje jej możliwość poznawania najciekawszych ludzi. Zapytana o niebezpieczeństwa – odpowiada: „Trzeba wiedzieć,  kim nie wolno wsiąść do samochodu albo kiedy należy wysiąść”. W czwartek podczas wirtualnej konferencji pani profesor zachęcała seniorów do aktywności, do pokonywania barier i ograniczeń. Nie chodzi o to, żeby robić coś perfekcyjnie i najlepiej. Ważne, żeby się starać, gonić przysłowiowego króliczka, bo człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy robi to co trzeba, kiedy sam siebie dobrze ocenia. A szczęście rodzinne i silny, wyrazisty system wartości powodują, że społeczeństwo jest bezpieczne. Strach przed opinią innych, kompleksy i ograniczenia? - dobrze mieć świadomość, że  takowe istnieją, ale należy żyć i nie przejmować się nimi, bo inni też je posiadają. Recepta pani Ewy na aktywne życie składa się z 3. zasad. Trzeba mieć marzenia, zamieniać je w cele, a następnie za pomocą pracy, usilnych starań i przygotowań przekuwać w czyny. Organizowane w ramach akcji wirtualne spotkania cieszą się uznaniem wśród seniorów.

 • no00001
 • no00002
 • no00003
 • no00004
 • no00005
 • no00006
 • no00007
 • no00008
 • no00009
 • no00010
 • no00011
 • no00012
 • no00013
 • no00014
 • no00015
 • no00016
 • no00017
 • no00018
 • no00019
 • no00020
 • no00021
 • no00022
 • no00023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl