Śpiewam-Gram-Tańczę - informacja o dofinansowaniu 29 czerwca 2022

Śpiewam-Gram-Tańczę - informacja o dofinansowaniu

24 czerwca 2022 r. dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu podpisał umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „„Śpiewam – Gram – Tańczę – by legenda stała się faktem”.

Operacja ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców z obszaru WLGD - Kraina Lasów i Jezior poprzez zorganizowanie otwartej imprezy o charakterze rekreacyjno-edukacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów kulturalnych, turystycznych i promocją tradycji i lokalnej twórczości artystycznej.

Koszty operacji zaplanowano na kwotę 83.225,62 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ma wynieść 52.956,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu