Regulamin zajęć w okresie stanu epidemii 02 czerwca 2020

1. W poszczególnych salach w zajęciach może brać udział maksymalnie następująca ilość osób:

- sala widowiskowa    12 osób + 1 osoba prowadząca

- sala kinowa  6 osób + 1 osoba prowadząca

- sala klubowa   8 osób + 1 osoba prowadząca

- salka do zajęć plastycznych - dzieci siedzą przy stolikach w odstępach 2 metrów

- salka nr 3 /I piętro/ - wyłącznie zajęcia indywidualne

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie limitu jest prowadzący zajęcia.

2. Uczestnicy zajęć,  prowadzący zajęcia oraz pozostałe osoby przebywające w obiektach Centrum Kultury w związku z prowadzącymi zajęciami /np. opiekunowie dzieci/ zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W momencie rozpoczęcia zajęć uczestnicy oraz osoba prowadząca zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

4. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zapewnienia minimalnej 2 metrowej odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zajęć.

5. Prowadzący zajęcia rozplanowują przerwy tak, aby uczestnicy nie korzystali jednocześnie z toalet.

6. Prowadzący zajęcia odpowiada za dezynfekcję przedmiotów używanych podczas zajęć.

7. Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach oczekując na zakończenie zajęć mogą przebywać w holu pod warunkiem zasłonienia ust i nosa oraz zachowaniem dystansu               2 m pomiędzy oczekującymi.

8. Na otwartych przestrzeniach administrowanych przez Centrum |Kultury w Śmiglu mogą odbywać się zajęcia ruchowe i artystyczne zgodnie z zaleceniami:

- przestrzeń o wymiarach minimum 62 x 30 m – limit uczestników 14 osób + 2 osoby prowadzące

- przestrzeń o wymiarach minimum 105x68 m – limit uczestników 22 osoby + 4 osoby prowadzące

Obowiązująca odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 2 m.

Osoba odpowiedzialną za przestrzeganie zaleceń  jest prowadzący zajęcia.

9. W pomieszczeniach Centrum Kultury w Śmiglu możliwe jest prowadzenie zajęć indywidualnych z zachowaniem odległości 2 m oraz poddawaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

10. Pracownicy Centrum Kultury mający kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia oraz biorącymi udział w zajęciach zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczkami ochronnymi lub przyłbicami.

11. Po zakończeniu zajęć obowiązkowa jest dezynfekcja pomieszczeń oraz toalet jak również wspólnych powierzchni dotykowych. 

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu