Z dziejów śmigielskiego sportu

We wrześniu 2004 roku minęła 75 rocznica powstania zasłużonego w historii Śmigla Klubu Sportowego „Pogoń” 1929. Z tej okazji ukazało się ciekawe opracowanie regionalisty Huberta Zbierskiego „75 lat śmigielskiej Pogoni”, w którym autor pisze, że już w 1912 roku założono Towarzystwo Cyklistów Pogoń (bez roku). „ O tym, że takie było, świadczy okrągły medal z 1913 roku, o którym wspomina niesygnowany artykuł w kronice klubu”.

Czytaj więcej...

Z najdawniejszych dziejów Gniewowa

Gniewowo położone jest na południe od Kościana i w kierunku wschodnim od Śmigla. Z istniejących źródeł wynika, że miejscowość istniała już na początku XII I wieku. W tym okresie została najprawdopodobniej podarowana przez księcia Władysława Laskonogiego klasztorowi benedyktyńskiemu w Lubiniu. W dniu 22.2.1258 roku książę Bolesław Pobożny potwierdził fakt posiadania Gniewowa przez wspomniany już klasztor w Lubiniu.

Czytaj więcej...

Z dziejów Jezierzyc

Miejscowość – jak pisze regionalista i miłośnik przyrody Antoni Kaźmierczak „...położona nad uroczym Jeziorem Jezierzyckim, typu rynnowego, połączonym wąskim przesmykiem zwanym Czarcim Mostem z Jeziorem Wonieskim”. Nazwa pochodzi od jeziora.

Czytaj więcej...

Dawne dzieje Morownicy

Morownica jest położona na płd-zach od Śmigla. W jej okolicach znajduje się najwyższe wzniesienie w powiecie kościańskim, sięgające 118 m wysokości. Pierwsza wiadomość o istnieniu Morownicy pochodzi z 1296 roku. Nazwa miejscowości początkowo była określana jako Morofnicza, w 1417 roku – Morownicza i wywodzi się prawdopodobnie od nazwy strumienia, która brzmiała właśnie – Morownica. W XII I wieku Morownica była wsią kościelną.

Czytaj więcej...

Z dziejów Skoraczewa

Skoraczewo położone jest na północ od Śmigla, w pobliżu Starego Białcza. To jedna z najmniejszych miejscowości gminy śmigielskiej. Jej nazwa powstała od nazwiska osadnika Skorcz. Najstarsze wiadomości o istnieniu tej miejscowości pochodzą z 1399 roku, gdy w źródłach historycznych występuje Piotr ze Skoraczewa.

Czytaj więcej...

Z dziejów Bronikowa

W dawnych źródłach historycznych nazwa miejscowości występowała m.in. jako: Broncowo (1394), Bronkowo (1403). Wywodzi się ona od imienia Bronko albo Bronik. Pierwotne Bronikowo stanowiło własność rodu Junoszów. Do najstarszych właścicieli tej miejscowości należeli bracia Mikołaj i Gunter Pradel ze Starego Bojanowa.

Czytaj więcej...

Z dziejów Karmina

Miejscowość położona jest na płd. wsch. od Śmigla. Przez Karmin prowadził swego czasu szlak handlowy do Osiecznej. űródła historyczne wspominają, że w 1388 roku nazwa miejscowości brzmiała Carnino, a w 1580 roku używano nazwy Karmino.

Czytaj więcej...

Z dziejów Karśnic

Karśnice położone są na płn. zachód od Śmigla. W 1394 roku nazwa miejscowości występowała jako Carsznice, a w 1580 roku Karsnice. Wywodzi się ona od imienia osadnika Kars. Warto wiedzieć, że dawniej słowo to oznaczało człowieka leworękiego. Na początku XIV wieku Karśnice należały do rodu Lelewitów. Pochodziła stąd m.in. Małgorzata, która w 1400 roku była żoną Pawła z Goździchowa.

Czytaj więcej...

Z dziejów Machcina

Machcin położony jest na płd. zach od Śmigla. W 1258 roku miejscowość nosiła nazwę Machcino, a w 1580 roku Machczino. Nazwa wioski pochodzi od imienia osadnika Machta. W odległych czasach miejscowość znajdowała się w rękach możnego rodu Awdańców.

Czytaj więcej...

Historia śmigielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej

Istnieje wiele legend i mitów na temat powstania ognia oraz zdobycia i ujarzmienia go przez człowieka. Człowiek zdobył ogień prawdopodobnie podczas burzy, gdy piorun zapalił drzewo w puszczy. Na podstawie wykopalisk stwierdzono, że już przed 500 tysiącami lat nasi przodkowie posługiwali się ogniem.

Czytaj więcej...

Wokół Święta Niepodległości

Święto Niepodległości jest obchodzone, oczywiście z przerwami, od 1937 roku. Data obchodów to wynik kompromisu, wynikającego z tego, że różne części naszego kraju odzyskiwały wolność w różnym czasie. Stąd za dzień odzyskania niepodległości przez Polskę uznano datę oficjalnego zakończenia I wojny na podstawie rozejmu zawartego w Compiegne.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie w Śmiglu w 1920 roku

Zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia. Tchną one zawsze wielkim optymizmem związanym z narodzeniem Bożego Dzieciątka i dlatego większość ludzi będzie starała się zapomnieć o problemach codziennego dnia, o problemach, z którymi stykali się często także nasi ojcowie. O ich radościach i smutkach niech przypomni nam lektura śmigielskiej prasy z minionych lat.

Czytaj więcej...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl