Smutny koniec dworku w Koszanowie – Śmiglu

Dobra śmigielskie do 1903 roku, kiedy to przeszły na własność pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, były własnością możnych i znanych rodów.
19 lipca 1738 roku w Lesznie podpisano umowę, mocą której Stanisław Leszczyński z żoną sprzedał po wieczne czasy” Aleksandrowi i Józefowi Sułkowskiemu dobra, w skład których m.in. wchodziło miasto Śmigiel i wsie: Koszanowo, Nowawieś, Bruszczewo i Glińsko. W 1762 roku (10 sierpnia) nastąpiło stwierdzenie umowy spadkowej po A.J. Sułkowskim.

Czytaj więcej...

Pałac w Bronikowie

Wieś położona jest 6 km na południowy zachód od Śmigla przy drodze do Włoszakowic. W źródłach historycznych miejscowość ta pojawia się po raz pierwszy pod koniec XIV w. Wtedy to, w 1397 r. Wojciech Barkliński procesował się z Ramsztykiem o czwartą część Bronikowa i całe Jeleniowo, to ostatnie do dziś pozostaje osadą niezidentyfikowaną, prawdopodobnie była to część dzisiejszego Bronikowa.

Czytaj więcej...

50 lat Biblioteki

Już 50 lat Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu gromadzi i udostępnia książki, prowadzi działalność czytelniczą i kulturalną. Jej historia to wieloletnia praca bibliotekarzy, to ogrom przemian, to wszystko to, co złożyło się na dzisiejszą bibliotekę.

Czytaj więcej...

O rodowodzie i rozwoju kółek rolniczych słów kilka

Początki

Jak to najczęściej bywa przyczyną powstawania organizacji włościańskich zwanych kółkami, była potrzeba.
Począwszy od 1807 roku, w wyniku ewolucyjnego uwłaszczania chłopów, w zaborze pruskim zaczęły tworzyć cię indywidualne gospodarstwa rolne. Aby nowym gospodarzom ułatwić uprawę roli, w ramach realizacji pozytywistycznego hasła pracy organicznej, około 1890 roku zaczęto organizować różne stowarzyszenia, których celem m.in. miało być podnoszenie oświaty rolniczej.

Czytaj więcej...

Historia Kółka Rolniczego w Śmiglu

CZĘŚĆ I, LATA 1898-1939

Zebranie konstytucyjne odbyło się dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1898 roku w salce św. Ducha dziś zwanej parafialną (ul. Farna 24). Zagaił je śmigielski proboszcz Jan Potrykowski, a przewodniczył mu Patron kółek rolniczych Maksymilian Jackowski.

Czytaj więcej...

Zbigniew Łukomski

Urodził się 30 marca 1902 r. w Śmiglu z ojca Witolda i matki Pelagii z domu Biniakowskiej.
W latach 1908-1915 uczęszczał do szkoły w Śmiglu. W 1918 roku ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Należał tam do konspiracyjnego kółka Tomasza Zana i drużyny skautowej. W 1921 roku uzyskał dyplom Powiatowej Szkoły Budowlanej w Poznaniu. Następnie pracował w firmie budowlanej swego ojca, a w latach trzydziestych kierował jej filią w Kościanie.

Czytaj więcej...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl