Śmigiel miasto wiatraków

sk00001

folder

cena - 3 zł.

 

 

 

 

 

 

 

„Z przeszłości śmigielskich ogródków działkowych” – Hubert Zbierski

pl00001

Kolejna publikacja śmigielskiego regionalisty. W zaledwie osiemdziesięciu stronach zamknięta, licząca prawie 80 lat historia śmigielskich ogródków działkowych. Książka oprócz licznych fotografii ( w tym przedwojenne ze zbiorów autora) zawiera aneksy użytkowników działek, charakterystykę prezesów i działaczy, ukazuje też różnorodne przejawy życia społecznego i kulturalnego działkowców.

„To książka o czasach, które przeszły i z bólem serca stwierdzam, że chyba już nie wrócą.” – stwierdził Hubert Zbierski na spotkaniu autorskim, 26 września.

Działka to ulubione hobby autora, publikacja była pisana przez pryzmat własnych wspomnień i doświadczeń. Miedzy kolejnymi zdaniami wyczuwa się sentyment i przyjemność wspominania, które powodują, że lektura książki, mimo zawartej w niej sporej dawki faktów i szczegółów, jest bardzo przyjemna.

Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Współwydawca: Centrum Kultury w Śmiglu, Śmigiel 2015

stron – 83, cena – 8 zł.

Pozycję można nabyć w bibliotece, (możliwość nabycia egzemplarzy z autografem autora – po wcześniejszym uzgodnieniu z biblioteką ). 

Śmigielskie a, b, c… Przyczynki do dziejów miasta - Hubert Zbierski

001Najnowsza książka autora, jest zbiorem dotychczas zebranych i wyselekcjonowanych przez regionalistę informacji o Śmiglu. Poszczególne zagadnienia są uszeregowane alfabetycznie. Publikacja liczy 284 strony, zawiera ilustracje (w tym sporo zdjęć archiwalnych).
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2010
cena – 25 zł.
Możliwość wpisu dedykacji od autora na zakupionym egzemplarzu, po uprzednim uzgodnieniu z biblioteką.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu 1895 – 2010 Kalendarium historii – Mirosław Judek

003Z okazji 115. rocznicy powstania śmigielskiej OSP ukazało się 56. stronicowe kalendarium wydarzeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiglu. Opracowanie powstało na postawie dokumentów archiwalnych oraz kroniki OSP Śmigiel. Zawiera sporo ilustracji (w tym zdjęcia archiwalne).
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2010
cena – 5 zł.

 

 

Sylwetki Rozstrzelanych Mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w 1939 roku - Hubert Zbierski

005„ Praca pana Huberta, gromadząca i systematyzująca wiedzę o Śmigielanach, którzy oddali życie za prawo bycia Polakami”.
Tytuły kolejnych rozdziałów mówią za siebie:
- Egzekucje na Starym Rynku w Śmiglu,
- Rozstrzelani 7 listopada 1939 roku w Parku Miejskim w Kościanie
- Rozstrzelani 7 listopada 1939 roku w Lesie Kurzagóra – Racot.
W aneksie: „Polacy z Ziemi Śmigielskiej zamordowani przez nazistów w latach 1939-1945”.
Sporo zdjęć, w tym fotografie wszystkich rozstrzelanych w śmigielskich egzekucjach.
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2009
stron – 155,
cena – 5 zł.

Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski – Janusz Czebreszuk

006Książka przedstawia historię badań archeologicznych w Bruszczewie. Zawiera wyczerpujący opis osady obronnej z wczesnej epoki brązu na podstawie ostatnich odkryć w Bruszczewie, poparty licznymi ilustracjami (zdjęcia z przebiegu prac, archeologiczne znaleziska itp.).
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2009
stron - 48,
cena – 5 zł.

ŚMIGIELSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE NR 2 Kompendium regionalne Ziemi Śmigielskiej [Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Zielonki]

 

007

Kompendium zawiera teksty, które bardzo przydadzą się w szkołach: o geografii gminy, herbie Śmigla, pochodzeniu nazw miejscowości, najważniejszych wydarzenia w dziejach Śmigla, o życiu mieszkańców Ziemi śmigielskiej w XIX w. i związkach Oskara Kolberga z naszym regionem.
Książka przedstawia też śmigielskie materiały archiwalne znajdujące się w Archiwum Państwowym w Lesznie oraz wiele ciekawych wiadomości w dziale „Artykuły”, a w Aneksie zamieszczono obszerne fragmenty unikalnego dzieła Mariana Józefa Kokocińskiego „Z przeszłości Ziemi Śmigielskiej”. Na końcu książki zamieszczone są nieliczne, barwne ilustracje.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy, Śmigiel 2006
stron -212,
cena – 5zł.

ŚMIGIELSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE NR 1 Ziemia Śmigielska w latach okupacji 1939 – 1945 [Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Zielonki]

 

008

Pozycja zawiera materiały charakteryzujące Ziemię Śmigielską bezpośrednio przed wybuchem wojny oraz opisujące zakres i metody eksterminacji ludności podczas II wojny światowej. Teksty różnych autorów zebrano w trzech podstawowych działach: opracowania, artykuły, relacje i dokumenty. W aneksie zamieszczone zostały ponadto: Wykaz śmigielskich miejsc pamięci, Wykaz polskich ofiar nazizmu oraz Wykaz niemieckich obywateli poległych i zamordowanych we wrześniu 1939r. Książka zawiera nieliczne, czarno – białe ilustracje.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy, Śmigiel 2005
stron – 174,
cena – 5 zł.

BRUSZCZEWO Starożytne centrum cywilizacyjne w okolicach Śmigla - Marcin Szydłowski

009Korzystając z dotychczasowych odkryć i archeologicznej wiedzy, autor próbuje odtworzyć cywilizację terenu Ziemi Kościańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Śmigielskiej ) na przestrzeni kolejnych okresów pradziejowych i epok historycznych. Uzupełnienie tekstu stanowią licznie zamieszczone ryciny.
Wydawca: Urząd Miejski w Śmiglu przy współpracy redakcji miesięcznika „Wiadomości Kościańskie”, Śmigiel 2004
stron – 72,
cena – 5 zł.

75 lat śmigielskiej POGONI – Hubert Zbierski

010Monografia opisuje dzieje śmigielskiego klubu sportowego; od założonego w 1929 roku Towarzystwa Cyklistów, z przerwą na lata wojenne, aż do 2004 roku. Opracowanie powstało na podstawie dokumentacji rękopiśmiennej(protokularze zebrań, kroniki klubu), artykułów prasowych, wspomnień i wywiadów byłych zawodników i działaczy klubu.
Wydawnictwo: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2004
Stron – 132, plus 52 strony fotografii współczesnych i archiwalnych, z interesującymi objaśnieniami, co przedstawiają.
cena – 5 zł.

Pocztówki z widokami Śmigla

cena – 1 zł za sztukę

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl