Historia

Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu rozpoczęła swoją działalność w 1947 r. w oparciu o „Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”. Stosowna Uchwała Rady Narodowej w helenaŚmiglu zapewniła wyposażenie i lokal dla niej w budynku przy pl. Rozstrzelanych nr 25. Biblioteka otworzyła swoje podwoje dla czytelników po raz pierwszy 1 lipca 1947 r.
Rok później została wpisana do rejestru bibliotek pod numerem 5 w Inspektoracie Szkolnym w Kościanie jako Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu. Wówczas stanowisko bibliotekarza powierzono panu Józefowi Wesnerowiczowi. W 1955 roku placówkę przeniesiono do budynku administracji samorządowej przy pl. Wojska Polskiego.
Kolejna i ostatnia przeprowadzka do Miejskiego Domu Kultury przy ul. T. Kościuszki miała miejsce w 1972 r. Od 1955 roku funkcję kierownika pełniła pani dankaAgnieszka Wesnerowicz. W wyniku reformy administracyjnej kraju w 1975 powołano Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Śmigiel, której odtąd podlegają filie w Czaczu, Nietążkowie i Starym Bojanowie.
[Danuta Hampel] W 1976 nowym kierownikiem biblioteki została pani Helena Wróblewska. Jej zawdzięcza biblioteka remont i nowe wyposażenie pomieszczeń oraz uruchomienie czytelni dla dzieci i dorosłych.
27 września 1990 roku uchwałą Rady Miasta i Gminy w Śmiglu połączono Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, tworząc Centrum Kultury. Stanowisko dyrektora połączonych placówek powierzono dotychczasowej kierowniczce biblioteki, pani Helenie Wróblewskiej, która funkcję tę pełniła do dnia 31.03.1995 r. Obecnie kierownikiem biblioteki jest pani Danuta Hampel.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl