w poszukiwaniu pracy” zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie. Zajęcia poprowadziła, jak co roku, Agnieszka Michalczak-Piętka z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP Lesznie.
Program zajęć obejmował zakładanie własnego konta internetowego, zasady wysyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną, korzystanie z przeglądarek internetowych, poszukiwanie informacji w sieci oraz informacja o przydatnych adresach internetowych w poszukiwaniu pracy w Polsce i za granicą. W szkoleniu uczestniczyło siedem osób. Szkolenie trwało po cztery godziny dziennie w godzinach dopołudniowych 9:00-13:00. Dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu - Eugeniusz Kurasiński na koniec wraz z prowadzącą szkolenie wręczył zaświadczenia o udziale.
WUP organizuje szkolenia dla osób powyżej 18 roku życia: bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracujących.
Informacja o szkoleniach organizowanych przez WUP Oddział Zamiejscowy w Lesznie jest zamieszczona na stronie internetowej: http://www.wup.poznan.pl/doradztwo-zawodowe/kalendarz-warsztatow/leszno/.
Planujemy zorganizować ponownie szkolenie o tej tematyce pod koniec roku, ponieważ cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Mamy ograniczoną ilość uczestników ze względu na wyposażenie w sprzęt komputerowy. Każdy uczestnik jest przy oddzielnym stanowisku komputerowym. Obecnie zapraszamy na zajęcia Warsztatowe Aktywnego Poszukiwania Pracy już w czerwcu br. Zapraszamy do udziału! Zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Śmiglu.

L.S.

 

 • 012
 • 003
 • 011
 • 001
 • 013
 • 006
 • 004
 • 010
 • 005
 • 009
 • 002
 • 007
 • 008

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl