rodo

bip

Zajęcia skierowane były do osób poszukujących pracy, bezrobotnych, młodzieży uczącej się, absolwentów i osób pracujących. Uczestniczyło w nich 7 osób. Spotkanie przeprowadzono warsztatowymi metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technik multimedialnych. Uczestnicy poszerzali wiedzę z zakresu kierunków kształcenia, poznali swoje predyspozycje zawodowe pod kątem wyboru zawodu, uświadomili sobie cechy osobowe, jakie posiadają, mające odniesienie do przyszłej pracy. Zapoznali się ze strukturami rynku pracy i metodami aktywnego poszukiwania pracy oraz standardami tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W kreatywny sposób uczyli się przedstawiania siebie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Warsztaty pomagają w szczególności w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby oraz podniesieniu poczucia własnej wartości. Osoby biorące udział w zajęciach otrzymują zaświadczenia.
Zainteresowanych udziałem w zajęciach warsztatowych dotyczących technik poszukiwania pracy, komunikacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych lub przygotowania do rozmowy z pracodawcą zapraszamy do zgłaszania się osobiście w Gminnym Centrum Informacji w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20, tel. 65 518 03 17 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia 900-1700.
Strony internetowe:
www.wielkopolska.ohp.pl, www.ohp.pl, www.ck-smigiel.pl.

L.S.
foto M.D.

 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl