Podobnie rzecz przedstawia się z biblioteką w St. Bojanowie. Z chwilą ukonstytuowania się we wsi pierwszej powojennej władzy powołano ją do życia. Obecnie obydwie placówki działają na zasadach filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu. Czwartkowa uroczystość zgromadziła pracowników biblioteki gminnej i wszystkich jej filii, z emerytowaną kierownik Filii Bibliotecznej w Czaczu Barbarą Adamczak włącznie. Z zaproszonych gości honorowych jubileuszowe obchody zaszczyciła wiceburmistrz Śmigla Wiesława Poleszak-Kraczewska. Ciepłe, bezpośrednie słowa skierowanych do bibliotekarek życzeń świadczyły o tym, że pani burmistrz docenia wagę bibliotek w środowisku. Przybyli też sołtysi wsi, w których biblioteki jubilatki działają: Wiesław Kasperski, pełniący jednocześnie funkcję radnego gminy, i Henryk Szul, ponadto delegacje z MBP w Kościanie i kościańskiego koła SBP oraz pracownicy zaprzyjaźnionego OKFiR. Zebranych powitał dyrektor CK Eugeniusz Kurasiński, następnie na ręce kierujących bibliotekami pań – Genowefy Pietrzykowskiej ze St. Bojanowa i Joanny Boroń z Czacza złożono życzenia, kwiaty i prezenty. Bibliotekarki dokonały prezentacji swych placówek oraz osiągnięć, ale też problemów, z którymi przyszło się borykać im samym i poprzedniczkom w trakcie sześćdziesięcioletniej działalności. Wyraziły również radość z faktu, że pełniąc obowiązki pracowników tak szacownych, zarówno pod względem wieku, jak i znaczenia instytucji, czują się środowisku potrzebne. Potem to już czysta przyjemność była. Kształt otwartej księgi miał tort urodzinowy z rodzimej piekarni państwa Gruszeckich, który gospodynie spotkania dzieliły miedzy uczestników. Były gwarne wspominki przy kawie i wymiana zawodowych doświadczeń, tych nie zawodowych też zresztą.

K. Styzińska

 • 01
 • 15
 • 19
 • 25
 • 11
 • 02
 • 08
 • 26
 • 22
 • 14
 • 16
 • 05
 • 17
 • 07
 • 20
 • 10
 • 04
 • 12
 • 03
 • 18
 • 24
 • 13
 • 21
 • 23
 • 06
 • 27
 • 09

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl