rodo

Treść, jakość nagrań, dobór muzyki oraz sposób montażu – to wszystko wpłynęło na decyzję przyznania autorowi pierwszego miejsca.
Konkurs historyczny pt. „Okupacja hitlerowska na Ziemi Śmigielskiej i losy śmigielan w czasie II wojny światowej” odbył się 30 września br. Przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym wzięło udział 21 uczestników i miał formę pisemną.
Po ocenie pierwszej części konkursu jury w składzie Danuta Frąckowiak, Maria Białas i Danuta Boczek zakwalifikowało do drugiego etapu następujące osoby:
1. Joanna Dąbrowska (Gimnazjum w Bronikowie)
2. Monika Konieczna (Gimnazjum w Bronikowie)
3. Piotr Majorek (Gimnazjum w Bronikowie)
4. Arkadiusz Walkowiak (Gimnazjum w Bronikowie)
5. Anna Krysman (Gimnazjum w Czaczu)
W drugim etapie konkursu uczestnicy udzielili odpowiedzi ustnej na 6 losowo zadanych pytań. Po ocenie jury wyniki końcowe przedstawiają się w następujący sposób:
miejsce I – Joanna Dąbrowska
miejsce II ex aequo – Piotr Majorek i Monika Konieczna
miejsce III – Arkadiusz Walkowiak
miejsce IV – Anna Krysman.
Do konkursu plastycznego pt. „Nigdy więcej wojny” napłynęło 98 prac. Jury w składzie Antoni Szulc, Anna Hryniewicz-Szulc, Justyna Ziegler zgodnie z regulaminem przyznało w każdej kategorii wiekowej pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. I tak w kat kl I-III - I miejsce zdobyła Anna Kaczmarek reprezentująca Centrum Kultury w Śmiglu, natomiast wyróżnienia: Zofia Samol i Zuzanna Wasiak (obie z SP w Starym Bojanowie), Krystian Marach (SP Żegrówko) oraz Piotr Krupka i Maja Szumacher (CK Śmigiel). W kat klas IV-VI komisja dwa wyróżnienia otrzymały Sara Szlechetka (SP Śmigiel) i Izabela Fryde (SP w Czaczu). W kat klas gimnazjalnych I miejsce zdobyła Aleksandra Wojtkowiak z Gimnazjum w Śmiglu a wyróżnienia Mirela Szaferska (CK Śmigiel), Monika Konieczna (SP Bronikowo) i Faustyna Szudra (SP Bronikowo).
Konkurs literacki pt. „Losy moich bliskich w czasie okupacji” był adresowany do młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza kategoria została zdominowana przez gimnazja: z Czaczu – skąd wpłynęły trzy prace i Starej Przysiece Drugiej – dwie prace. Jury w składzie Hanna Klem, Anna Krawiec I miejsce w tej kategorii przyznało Dominice Piotrowskiej ze starej Przysieki drugiej oceniając jej pracę jako dojrzałą, ciekawą i poprawną zarówno językowo jak i stylistycznie. Pierwsze wyróżnienie zdobyła Milena Stryjakowska, drugie Jagoda Maćkowiak, a trzecie Damian Majorczyk – wszyscy z Gimnazjum w Czaczu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych napłynęły dwie prace z Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu i jedna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Pierwsze miejsce zdobyła Angelika Konieczka z LO Śmigiel za ciekawe ujęcie tematu i własne, dojrzałe refleksje, natomiast wyróżnione zostały kolejno Honorata Urbanowska z ZSP w Nietążkowie i Anna Spławska z LO w Śmiglu.
30 września w sali kameralnej Centrum Kultury w Śmiglu na uroczystym wręczeniu nagród spotkali się z uczestnikami konkursów i jurorami: burmistrz Śmigla Wiktor Snela, wiceburmistrz Wiesława Poleszak-Kraczewska, dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu Eugeniusz Kurasiński oraz prezes OSP w Śmiglu Roman Schiller. Każdy ze zwycięzców otrzymał nagrodę i dyplom. Nagrody zostały ufundowane przez burmistrza Śmigla, OSP w Śmiglu i Centrum Kultury w Śmiglu. Do każdej z nich została dodana nowa publikacja wydana przez Urząd Miejski Śmigla - książka Huberta Zbierskiego pt. „Sylwetki Rozstrzelanych Mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w 1939 roku”. Spotkanie zakończyło się wspólną, pamiątkową fotografią laureatów.

M.D.


 • 01
 • 15
 • 19
 • 35
 • 25
 • 11
 • 02
 • 08
 • 26
 • 22
 • 14
 • 16
 • 38
 • 30
 • 32
 • 28
 • 05
 • 17
 • 07
 • 37
 • 20
 • 10
 • 04
 • 33
 • 12
 • 34
 • 40
 • 03
 • 18
 • 31
 • 41
 • 24
 • 13
 • 39
 • 29
 • 36
 • 21
 • 23
 • 06
 • 27
 • 09

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl