Prawdziwe emocje rozpoczęły się następnego dnia. O godzinie 10:00 jury w składzie Marzena Osiewicz, Krzysztof Kubiak i ks. Jarosław Olejniczak rozpoczęło przesłuchania. W pierwszej kategorii – soliści 7-10 lat – zaprezentowało swoje możliwości wokalne dwunastu najmłodszych artystów. Najliczniejszą grupą na przeglądzie byli soliści w wieku 11-15 lat, było ich bowiem aż 31. Ich przesłuchania zakończyły się ok. 14:00, po czym wszyscy uczestnicy udali się na obiad w restauracji „Marta”. W dalszej części przesłuchań po najstarszych solistach, których było dwunastu, na scenie pojawiły się zespoły podzielone nie tylko na kategorie wiekowe, ale i według rodzaju podkładu muzycznego. Pierwsze zaprezentowały się zespoły w kat. 7-15 z podkładem CD. Kategoria zespołów 7-15 lat na żywo została opanowana przez zespół „Tutti Santi”, który wystąpił w dwóch odsłonach – dziecięcej i dziewczęcej. Ostatnie dwie kategorie zespołów, w wieku 16 i więcej lat, z podkładem CD i na żywo, były bardzo skromnie reprezentowane – po jednym zespole.
O godzinie 19:00 rozpoczął się Koncert Laureatów. Na widowni zasiedli nie tylko wykonawcy, ich rodziny i opiekunowie, ale również mieszkańcy Śmigla i zaproszeni goście. Nie zabrakło senator Małgorzaty Adamczak, która ufundowała nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca wśród solistów najmłodszej kategorii, wicestarosty Edwarda Strzymińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla Jana Józefczaka oraz pani wiceburmistrz Wiesławy Poleszak-Kraczewskiej reprezentującej Burmistrza Śmigla – fundatora Grand Prix przeglądu.
Po prezentacji najlepszych wokalistów i zespołów nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, statuetek i dyplomów. Protokół z obrad jury odczytał Krzysztof Kubiak, który był równocześnie konferansjerem tegorocznego koncertu. W kategorii solistów 7-10 lat pierwsze miejsce zajęła Julia Sobczyk z Leszna piosenką „Nim świt obudzi noc”, drugie, ośmioletnia, drobniutka :Lilianna Dera z Leszna („Chlebie najcichszy”), a trzecie miejsce Nikodem Hromada z Wilkowic piosenką „Gdyby wiara Twa”.
W tej kategorii jury przyznało dwa wyróżnienia – Alicji Sikorskiej z Krzemieniewa za piosenkę „Franek” i Pawłowi Kaczmarkowi z Włoszakowic za „Jezioro Genezaret”.
W kategorii solistów 11-15 lat jury przyznało dwa pierwsze miejsca – Emilii Ziegler ze Śmigla za piosenkę „Światło” i Monice Tabat z Chodzieży za „Pioseneczkę” Również drugim miejscem podzieliły się Patrycja Mizerska z Bielawy – „Twoje ręce to mój ląd” i Anna Woś z Kluczewa z piosenką „W cieniu Twoich rąk”. Trzecie miejsce w tej kategorii zdobyła Klaudia Borczyk z Bielawy za piosenkę „Dzień się kończy”, a wyróżnienie Paula Łydka z Perzowa – „Ty tylko mnie poprowadź”.
W kategorii najstarszej solistów – 16 i więcej lat pierwsze miejsce zajął Jarosław Kula z Perzowa („Drugi kwietnia”), drugie Karol Brząkała również z Perzowa („Panie który jesteś”), a trzecie Sylwia Daleka z Przemętu piosenką „Ty tylko mnie poprowadź”.
Wśród zespołów w wieku 7-15 lat śpiewających z podkładem z CD pierwsze miejsce zdobył zespół „Apados” z Kościana piosenką „Wiara czyni cuda”, drugiego miejsca jury nie przyznało, natomiast trzecie, tą samą piosenką, wywalczył zespół „Debiut” z Perzowa. Na wyróżnienie w tej kategorii, zdaniem jury, zasługiwał duet „Gabrysia i Zosia” z Ostrowa Wielkopolskiego, które brawurowo i na rockową nutę zaśpiewały „Bogurodzicę”.
Zespoły w tej samej kategorii wiekowej, ale z własnym akompaniamentem zgłosiły się dwa, oba nazywające się „Tutti Santi” z Kórnika, różniące się tym, że jeden był zespołem dziecięcym a drugi dziewczęcym. Po wysłuchaniu drugiego utworu w wyk. zespołu dziewczęcego jury pierwsze miejsce przyznało temu właśnie zespołowi.
W najstarszej kategorii zespołów korzystających z podkładu z CD nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast drugie zdobył jedyny w tej kategorii zespół „W drodze” z Bielawy piosenką „Janie Pawle II”.
W kategorii zespoły 16 i więcej lat z akompaniamentem własnym pierwsze miejsce zajął zespół „Credo z Rawicza piosenką „Mów do mnie Panie”.
Kulminacyjnym punktem było wręczenie nagrody GRAND PRIX, którą w tegorocznym przeglądzie zdobyła Bożena Szentak z Błotnicy utworem „Golgota”.
Po raz kolejny przegląd odbył się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kościanie i Urzędu Miejskiego w Śmiglu.
Nagrody dla wykonawców ufundowało m.in. Starostwo Powiatowe w Kościanie, firma reklamowa Krzysztofa Moszaka oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „Saros” Sp.J. z Poznania.
Patronat honorowy nad przeglądem objęli: senator Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla Wiktor Snela, proboszcz parafii pw NMP Wniebowziętej w Śmiglu ksiądz kanonik Zygmunt Bartkowiak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu ksiądz dziekan Tadeusz Fołczyński.
Patronat medialny sprawowały gazety: „Panorama Leszczyńska”, „ABC” „Gazeta Kościańska” oraz TVP Poznań, Radio „Elka”, Radio „Merkury” i „Twój regionalny portal”.

M.D.

 

PRZESŁUCHANIA

 • 74
 • 01
 • 15
 • 19
 • 35
 • 25
 • 60
 • 11
 • 67
 • 02
 • 56
 • 08
 • 58
 • 73
 • 47
 • 26
 • 22
 • 61
 • 62
 • 14
 • 16
 • 45
 • 38
 • 30
 • 57
 • 32
 • 28
 • 46
 • 64
 • 51
 • 05
 • 17
 • 07
 • 37
 • 52
 • 53
 • 20
 • 54
 • 55
 • 10
 • 04
 • 33
 • 12
 • 34
 • 40
 • 03
 • 18
 • 59
 • 69
 • 65
 • 43
 • 31
 • 63
 • 41
 • 68
 • 71
 • 24
 • 13
 • 39
 • 29
 • 66
 • 36
 • 21
 • 23
 • 06
 • 27
 • 09
 • 72
 • 49
 • 44
 • 42
 • 48

KONCERT

 • 74
 • 01
 • 15
 • 19
 • 35
 • 25
 • 60
 • 11
 • 67
 • 02
 • 56
 • 08
 • 75
 • 58
 • 73
 • 47
 • 26
 • 22
 • 61
 • 62
 • 14
 • 16
 • 45
 • 38
 • 30
 • 57
 • 32
 • 28
 • 46
 • 64
 • 51
 • 05
 • 17
 • 07
 • 76
 • 37
 • 52
 • 77
 • 53
 • 20
 • 54
 • 78
 • 55
 • 10
 • 04
 • 33
 • 12
 • 34
 • 40
 • 03
 • 18
 • 59
 • 69
 • 65
 • 43
 • 31
 • 63
 • 41
 • 68
 • 71
 • 24
 • 13
 • 79
 • 39
 • 29
 • 66
 • 36
 • 21
 • 23
 • 06
 • 27
 • 09
 • 72
 • 49
 • 44
 • 42
 • 48

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl