Od tej pory taką nazwę nosić będzie mająca już wieloletnią tradycję impreza, znana nie tylko mieszkańcom gminy pod nazwą Turniej Wsi. Nowe określenie dokładniej precyzuje zasady uczestnictwa w turnieju dając możliwość startu mieszkańcom małych miejscowości i przysiółków. Do walki stanęło 20 drużyn wykazując przygotowanie godne mistrzów a zaangażowanie, wolę walki, zaciekłość i „parcie” na wygraną godne ligi światowej. Rozgrywany w skwarze upalnego, niekiedy tylko studzonego lekkimi porywami wiatru, niedzielnego popołudnia turniej był też swoistym sprawdzianem na wytrzymałość. Drużyny miały do pokonania osiem najeżonych trudnościami konkurencji. Wymagano umiejętności wszechstronnych: od ol-brzymiej wiedzy historycznej uczestników quizu dotyczącego udziału mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w II wojnie światowej poprzez talenty plastyczne, kończąc na sprawnościowych sportowych takich jak: rzut pod-kową do wiadra, pokonywanie toru przeszkód, strzał piłką nożną do bramki. Zadania konkursów niekiedy nawiązywały do codziennych zajęć w środowisku wiejskim. Wiadomo w locie konia nie podkujesz, ale umie-jętność sprawnego toczenia dużej traktorowej opony można w „ realu” wykorzystać. Inne znów ze stawianych w trakcie turnieju zawodnikom zadań oscylowały na granicy wyczynów akrobatycznych, ale przecież mło-dzież mamy wysportowaną, mniej lub bardziej. W przypadku Starego Bojanowa – zwycięzcy tej konkurencji, bardziej. Prawidłowego przebiegu zmagań podczas rywalizacji strzegło zacne, profesjonalne grono jurorów w składzie: Danuta Strzelczyk, Zygmunt Ratajczak oraz Robert Plewka. Sędziowie nie darowali, wychwytując każde uchybienie, każdą niedokładność, oceniali z dokładnością do połowy punku. W konkurencjach na czas wycyzelowana średnia z dwóch pomiarów stoperami miała dokładność do setnych sekundy. W atrakcyjnej i „na czasie” obecnie zabawie z paintballem (broń na farbę) zmagania uczestników premiował pan Bartek Gruszko. Efekty konkurencji plastycznej oceniali profesjonalni plastycy: Anna Hryniewicz – Szulc i Antoni Szulc. Założenia konkursu były proste. Należało z gliny stworzyć figurę dowolnego zwierzęcia związanego z gospodarstwem domowym. Jak się zdaje najczęściej podejmowanym tematem prac były konie, później bydło i trzoda chlewna. Jury jednak postawiło na drób i najwyżej oceniło dostojną sylwetkę władcy kurnika w wy-konaniu artysty z Bielaw. Oczy publiczności ucieszył też niewątpliwie zabawny podwórkowy Azor z kością w pysku – dzieło przedstawiciela Nowego Białcza, karśnicowa perfekcyjna muśka, tudzież loszka w towarzy-stwie swych małych, uroczych potomków – dzieło artysty bronikowskiego. Uwierzyć trudno, że te niewinne stworzonka w końcowym podliczeniu konkursu stały się przedmiotem zgrzytów: któryś z artystów na krótko co prawda, ale posłużył się fotografią zwierzęcego modela, inny miniaturową figurka. Fakt, że umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach należy podziwiać, nie obchodził kapitanów przeciwnych drużyn wcale, twardo bronili zasad fair play. W efekcie wyeliminowano z konkursu dwie drużyny.
Między startujące drużyny w ramach nagród rozdzielono pulę – 9.380 zł., przyznając kwoty w zależności od liczby zdobytych punktów i zajętego miejsca. Po podsumowaniu punktacji wszystkich ośmiu konkurencji wyłoniono zwycięską drużynę sołectwa Bielawy, która zdobyła 134,5 punktów i nagrodę wysokości – 900 zł.. Zdobywcę II miejsca – drużynę St. Bojanowa przy liczbie zdobytych punktów – 123,5, uhonorowano kwotą – 800 zł. Drużyna z Bronikowa zdobyła111 punktów, III miejsce i 750 zł. nagrody, po czym sołtysa Ryszarda Śliwińskiego ze zdobytym trofeum zaniosła na rękach na miejsce zbiórki. Drużyna gospodarzy uplasowała się na porządnym szóstym miejscu w klasyfikacji. (miejsca zajęte przez wszystkich startujących - patrz wykaz na końcu). Na turniej przybyli zaproszeni goście: burmistrz Śmigla Wiktor Snela, który otworzył i podsumował imprezę, wice - burmistrz Wiesława Poleszak-Kraczewska, skarbnik Urzędu Miasta pani Danuta Marciniak. Władze przybyły w towarzystwie swoich drugich połówek. Wiernie też dopingowali swoją drużynę prze-wodniczący Rady Miejskiej Jan Józefczak z małżonką. Imprezie towarzyszyły liczne stoiska handlowe. Atrakcji nie brakowało. Szczytne założenia turnieju, mające na celu integrację mieszkańców wsi, rozbudzanie zainteresowań, kultywowanie tradycji, poznawanie historii gminy i promocja tejże udało się zrealizować, przy okazji dostarczając dobrej zabawy i rozrywki.

Wykaz zajętych miejsc i zdobytych nagród:
I miejsce – 900,00 zł + puchar – Bielawy
II miejsce – 800,00 + puchar – Stare Bojanowo
III miejsce – 750,00 + puchar – Bronikowo
IV miejsce – 650,00 – Wonieść
V miejsce – 630,00 – Żegrówko
VI miejsce – 600,00 – Spławie
VII miejsce – 570,00 – Czacz
VIII miejsce – 540,00 – Karśnice
IX miejsce – 510,00 – Bruszczewo
X miejsce – 480,00 – Nietążkowo
XI miejsce – 450,00 – Nowy Białcz, pierwszy raz na turnieju
XII miejsce – 420,00 – Robaczyn
XIII miejsce – 390,00 – Nowa Wieś
XIV miejsce –360,00 – Przysieka Polska
XV miejsce – 330,00 – Morownica
XVI miejsce – 290,00 – Koszanowo
XVII miejsce – 260,00 – Olszewo
XXVIII miejsce – 200,00 – Poladowo
XIX miejsce – 150,00 – Stara Przysieka Pierwsza
XX miejsce – 100,00 – Stara Przysieka Druga

K. Styzińska
foto. M. Dymarkowska

 • 205
 • 324
 • 271
 • 302
 • 249
 • 206
 • 213
 • 74
 • 01
 • 15
 • 185
 • 19
 • 200
 • 299
 • 369
 • 170
 • 35
 • 80
 • 229
 • 25
 • 279
 • 60
 • 99
 • 341
 • 111
 • 11
 • 338
 • 269
 • 96
 • 121
 • 178
 • 232
 • 157
 • 247
 • 207
 • 293
 • 67
 • 161
 • 153
 • 267
 • 304
 • 253
 • 02
 • 56
 • 91
 • 319
 • 150
 • 354
 • 244
 • 129
 • 84
 • 130
 • 160
 • 08
 • 202
 • 165
 • 75
 • 268
 • 146
 • 58
 • 73
 • 360
 • 47
 • 362
 • 87
 • 26
 • 190
 • 317
 • 294
 • 120
 • 22
 • 159
 • 61
 • 62
 • 14
 • 83
 • 128
 • 340
 • 314
 • 16
 • 45
 • 225
 • 195
 • 261
 • 90
 • 326
 • 365
 • 254
 • 38
 • 331
 • 227
 • 231
 • 30
 • 57
 • 241
 • 301
 • 119
 • 134
 • 163
 • 208
 • 109
 • 329
 • 127
 • 300
 • 260
 • 151
 • 194
 • 291
 • 104
 • 32
 • 147
 • 266
 • 321
 • 141
 • 183
 • 28
 • 335
 • 348
 • 358
 • 46
 • 64
 • 181
 • 164
 • 142
 • 318
 • 51
 • 145
 • 05
 • 347
 • 17
 • 07
 • 322
 • 76
 • 162
 • 184
 • 37
 • 114
 • 245
 • 270
 • 52
 • 139
 • 125
 • 251
 • 239
 • 126
 • 303
 • 364
 • 212
 • 77
 • 191
 • 201
 • 230
 • 320
 • 332
 • 274
 • 113
 • 328
 • 233
 • 100
 • 283
 • 252
 • 198
 • 156
 • 193
 • 359
 • 53
 • 310
 • 20
 • 238
 • 235
 • 92
 • 117
 • 290
 • 210
 • 140
 • 257
 • 218
 • 82
 • 264
 • 54
 • 78
 • 350
 • 306
 • 278
 • 221
 • 236
 • 330
 • 101
 • 288
 • 367
 • 55
 • 10
 • 04
 • 217
 • 174
 • 263
 • 33
 • 12
 • 222
 • 316
 • 34
 • 88
 • 40
 • 03
 • 18
 • 59
 • 148
 • 94
 • 186
 • 103
 • 69
 • 65
 • 43
 • 176
 • 273
 • 262
 • 131
 • 234
 • 31
 • 282
 • 102
 • 313
 • 63
 • 356
 • 220
 • 281
 • 41
 • 172
 • 106
 • 68
 • 108
 • 71
 • 24
 • 280
 • 305
 • 292
 • 182
 • 13
 • 79
 • 337
 • 277
 • 258
 • 325
 • 137
 • 173
 • 180
 • 343
 • 154
 • 323
 • 342
 • 167
 • 196
 • 39
 • 175
 • 155
 • 192
 • 215
 • 311
 • 133
 • 287
 • 124
 • 284
 • 89
 • 158
 • 199
 • 29
 • 122
 • 353
 • 66
 • 36
 • 105
 • 98
 • 285
 • 368
 • 219
 • 21
 • 23
 • 272
 • 349
 • 226
 • 334
 • 177
 • 132
 • 209
 • 352
 • 327
 • 309
 • 308
 • 276
 • 97
 • 255
 • 224
 • 286
 • 06
 • 357
 • 188
 • 275
 • 135
 • 166
 • 85
 • 216
 • 363
 • 351
 • 138
 • 248
 • 228
 • 315
 • 107
 • 116
 • 361
 • 95
 • 366
 • 27
 • 179
 • 298
 • 112
 • 345
 • 09
 • 152
 • 118
 • 211
 • 72
 • 110
 • 143
 • 312
 • 250
 • 355
 • 136
 • 242
 • 171
 • 333
 • 243
 • 49
 • 307
 • 149
 • 115
 • 289
 • 169
 • 259
 • 344
 • 265
 • 223
 • 240
 • 123
 • 336
 • 256
 • 189
 • 295
 • 144
 • 44
 • 246
 • 339
 • 203
 • 42
 • 187
 • 237
 • 204
 • 81
 • 214
 • 168
 • 93
 • 86
 • 346
 • 296
 • 48

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl