Projektodawcą jest Centrum Kultury jako partner wiodący Partnerstwa Lokalnego, które zostało zawiązane 13.12.2007 r. W ramach kursu 42 osoby ze Śmigla i 7 wiosek gminy Śmigiel przez 42 godziny pod okiem Jolanty Nowickiej, informatyka pracującego na co dzień w szkole w Oborzyskach Starych, zdobywało umiejętności wykorzystania komputera i jego oprogramowania do celów prywatnych i służbowych, szukania informacji w Internecie, obsługi poczty elektronicznej, gadu-gadu, Skype. Koordynatorem projektu jest Anna Wieczorek - sołtys Nowej Wsi, która wspólnie z asystentem koordynatora Sławomirem Grzelczykiem - sołtysem Spławia i dyrektorem Centrum Kultury wręczali stosowne zaświadczenie i płytę CD z programem kursu oraz dokumentację fotograficzną. Na piątkowe spotkanie przybyli również: dyrektor Samorządowego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Bojanowie Mariusz Drótkowski, zastępca dyrektora Samorządowego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czaczu Maria Szudra, sołtys wsi Bruszczewo Henryk Dudziński, sołtys wsi Stare Bojanowo Wiesław Kasperski, sołtys Glińska Eugeniusz Stachowski, sołtys Poladowa Jan Majer oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Atmosfera panująca w czasie spotkania potwierdziła wyniki przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych, które wskazują, że zajęcia były prowadzone w sposób kompetentny i przyczyniły się do integracji grupy. Zespół koordynujący projekt wyraził wdzięczność dla sołtysów wyżej wymienionych wsi za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu, pogratulował uczestnikom osiągniętych sukcesów w obsłudze komputera i przekazał podziękowanie dyrektorom szkół za pomoc techniczną i udostępnienie pracowni komputerowych w Starym Bojanowie i Czaczu. Kursanci podzielili się z organizatorami swoimi uwagami, a zdecydowana większość zgłosiła chęć udziału w kursie komputerowym będącym kontynuację zakończonego.

E. Kurasiński

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://ck-smigiel.pl/images/wydarzenia/2009/kurs

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl