Dzięki wspópracy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie i Centrum Kultury w Śmiglu 27 listopada br. zawitał do Śmigla Zespół Folklorystyczny „Zaria” z Republiki Czuwaszja (Federacja Rosyjska).

W samo po�udnie sala Centrum Kultury by�a po brzegi wype�niona dzie�mi i m�odzie��. M�odzi widzowie mogli pozna� nie tylko pi�kne ludowe stroje, pie�ni i ta�ce w wykonaniu zespo�u ale tak�e kr�tk� prezentacj� multimedialn� o Republice i jej stolicy – Czeboksary. po koncercie, obiedzie w restauracji „Marta” zesp� i towarzysz�ce im osoby udali si� na dalsze tournee do Francji. Belgii i Holandii.

Magdalena Dymarkowska
foto M.D

 • 01
 • 15
 • 19
 • 11
 • 02
 • 08
 • 22
 • 14
 • 16
 • 05
 • 17
 • 07
 • 20
 • 10
 • 04
 • 12
 • 03
 • 18
 • 24
 • 13
 • 21
 • 23
 • 06
 • 09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl