Niezwykle sympatyczna i piknikowa atmosfera panowała w tym roku na Festynie świętojańskim, który wyjątkowo został zorganizowany nad Jeziorem Jezierzyckim w Jezierzycach. Miejsce to, mimo kłopotów technicznych, z którymi przyszło się zmierzyć organizatorom, jest idealne do spłdzenia wolnego czasu, szkoda więc, że tak mało osób skorzystać z tej okazji.

Imprez� rozpocz�y rozgrywki sportowe. Do turnieju pi�ki no�nej zg�osi�o si� a� siedem „dzikich dru�yn”. Po zaci�tej walce zwyci�y�a dru�yna „Jezierzyce M�odzi”, pokonuj�c „DH – Trans” i „FC Huragan”. Zwyci�zcy otrzymali puchary. R�wnie zaci�ta walka rozgrywa�a si� na boisku pi�ki siatkowej. Tam turniej wygra�a dru�yna „WC NET”, przed dru�yn� „Daj �rubokr�t”, „Beach Ball” i dru�yn� „Jezierzyce”. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary i dyplomy. M�odsi mogli spr�bowa� swoich si� w konkursie zorganizowanym przez sekcj� modelarstwa w Starym Bojanowie. Zawodnicy mieli do dyspozycji profesjonalne modele z nap�dem elektrycznym. Zwyci�zca – Patryk Sobkowiak z Jezierzyc otrzyma� puchar, dyplom i nagrod� rzeczow�, zawodnicy, kt�rzy zaj�li miejsca I I – VI, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla najm�odszych natomiast O�rodek Kultury Fizycznej i Rekreacji zorganizowa� szereg konkurencji ze s�odkimi nagrodami.

Kto chcia�, m�g� si� na chwil� poczu� �eglarzem – dzi�ki uprzejmo�ci Klubu �eglarskiego w Ko�cianie, kt�ry trzema �agl�wkami i motor�wk� wykonywa� z ch�tnymi kr�tkie rejsy po jeziorze. Program artystyczny rozpocz�� mistrz parodii, satyry i pastiszu Boles�aw Gromnicki. Artysta parodiowa� czo�owych polityk�w polskich i opowiada� dowcipy. Po godz. 2000 uczniowie i nauczyciele szko�y w Starej Krobi zaprezentowali widowisko „Noc Kupa�y”, po kt�rym barwny korow�d dziewcz�t z wiankami przeszed� nad brzeg jeziora. Tam ju� czeka�y zacumowane �agl�wki z Klubu �eglarskiego. Ju� po chwili na �rodku jeziora p�ywa�y pi�kne, o�wietlone �wiecami wianki stanowi�ce symbol nocy �wi�toja�skiej.

Obrz�d zako�czy� pokaz sztucznych ogni, rozpalenie ogniska i zabawa taneczna przy muzyce zespo�u „Relax” do p�nych godzin nocnych.

 • 74
 • 01
 • 15
 • 19
 • 35
 • 80
 • 25
 • 60
 • 99
 • 111
 • 11
 • 96
 • 67
 • 02
 • 56
 • 91
 • 84
 • 08
 • 75
 • 58
 • 73
 • 47
 • 87
 • 26
 • 22
 • 61
 • 62
 • 14
 • 83
 • 16
 • 45
 • 90
 • 38
 • 30
 • 57
 • 109
 • 104
 • 32
 • 28
 • 46
 • 64
 • 51
 • 05
 • 17
 • 07
 • 76
 • 37
 • 114
 • 52
 • 77
 • 113
 • 100
 • 53
 • 20
 • 92
 • 82
 • 54
 • 78
 • 101
 • 55
 • 10
 • 04
 • 33
 • 12
 • 34
 • 88
 • 40
 • 03
 • 18
 • 59
 • 94
 • 103
 • 69
 • 65
 • 43
 • 31
 • 102
 • 63
 • 41
 • 106
 • 68
 • 108
 • 71
 • 24
 • 13
 • 79
 • 39
 • 89
 • 29
 • 66
 • 36
 • 105
 • 98
 • 21
 • 23
 • 97
 • 06
 • 85
 • 107
 • 116
 • 95
 • 27
 • 112
 • 09
 • 72
 • 110
 • 49
 • 115
 • 44
 • 42
 • 81
 • 93
 • 86
 • 48

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl