W dniu 8 czerwca br. na placu Rozstrzelanych w Śmiglu odbył się koncert zespołu „Brass Band Rakovnik”z Czech. Grupa ta powstała 1 maja 1990 roku w miejscowości Rakovnik i gra tradycyjny nowoorleański jazz z lat 20 i 30 dwudziestego wieku oraz klasyczną muzykę dixielandową.

Sześciu muzyków grających na: bandżo, tubie, trąbce, puzonie, klarnecie i perkusji dało wspaniały popis swego kunsztu muzycznego i wokalnego w czasie wieczornego koncertu, który być ostatnim podczas ich tegorocznego pobytu w Polsce. „Brass Band Rakovnik” przybył do Polski na zaproszenie Kościańskiego Ośrodka Kultury na tegoroczne Dni Kościana. Do Śmigla pilotował go i w Śmiglu zapowiadaą – Leszek Michalczak – dyrektor Zespo�u Szk� nr 4 w Ko�cianie, kt�ry jak si� okaza�o, od wielu lat jest fanem tej czeskiej grupy. Koncert odby� si� dzi�ki pomocy Zbigniewa G�adka z Leszna w�a�ciciela ruchomej sceny, w pe�ni wyposa�onej w sprz�t muzyczny i nag�a�niaj�cy, kt�ry nie tylko u�yczy� swego sprz�tu, ale i nag�o�ni� koncert Czech�w. Centrum Kultury dzi�kuje r�wnie� S�awomirowi Grodzkiemu za pomoc w transporcie niezb�dnego sprz�tu i Zbigniewowi Chudzi�skiemu za prac� w charakterze wolontariusza podczas organizacji koncertu.

  • 01
  • 02
  • 08
  • 05
  • 07
  • 04
  • 03
  • 06
  • 09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl