rodo

Podobnie, jak dzisiaj śmigielscy kupcy przed świętami Bożego Narodzenia zachęcali mieszkańców Śmigla do okazyjnych zakupów. „Tradycyjnym zwyczajem ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia daje możność poczynić ostatnie zakupy świąteczne, gdyż składy w Śmiglu będą otwarte od 13:00-19:00. Nazwa „Złota niedziela” pochodzi z przeszłości, kiedy to w tę niedzielę kupcy mieli naj wyższe żniwo”. W okresie świątecznym zamieszczano indywidualne reklamy takie, jak:

Chełkowo położone jest na południowy wschód od Śmigla, przy drodze prowadzącej z Karmina do Jezierzyc. Pierwsze informacje o wsi pojawiły się w 1388 roku. Nosiła ona wówczas nazwę Chelcewo, wywodzącą się prawdopodobnie od imienia osadnika Chyłek, Chyłko lub Chelco.

Nowinki ze śmigielskiej kroniki:

Orędownik poinformował czytelników o likwidacji w Wielkopolsce kilku powiatów, tj.: ostrzeszowskiego, koźmińskiego, pleszewskiego, śmigielskiego, grodziskiego oraz powiatu w Strzelnie. Wyrażono obawę, że odebranie im charakteru miast powiatowych przełoży się niekorzystnie na ich położenie.

W wyniku nowego podziału administracyjnego, przeprowadzonego w 1887 roku, władze pruskie utworzyły powiat śmigielski, obejmujący powierzchnię 554,45 km2 i około 35 tysięcy ludności. Dla potrzeb urzędowych zaczęto wydawać „Kreisblat des Kreises Schmiegel”. Po odzyskaniu niepodległości od 3 maja 1919 roku drukowano „Orędownik Powiatowy”. Urzędowy organ powiatu śmigielskiego. Gazeta  kilka razy zmieniała nazwę.

W tym roku mija 110. rocznica powszechnego strajku szkolnego, który miał miejsce w latach 1906/1907 na terenie zaboru pruskiego, a szczególnie w jego prowincji poznańskiej. Z tej okazji warto przypomnieć zapomniane dziś wydarzenia, których bohaterami były polskie dzieci. Rozmiar i zasięg tego strajku były większe niż strajku wrzesińskiego z 1901 roku.

„Przecław Leszczyński syn wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja i Zofii z Bnina Opalińskich ur. się 15 sierpnia 1605 roku. W roku 1642 był kasztelanem nakielskim, a w roku 1644 był kasztelanem śremskim. W roku 1666 był starostą wschowskim oraz dziedzicem Śmigla, wsi Koszanowa, Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi, Drzeczkowa, Witosławia, części Rydzyny i Wilkowa Polskiego.

Przed II wojną światową ukazywało się w Śmiglu wiele gazet, w których można było znaleźć ciekawe i aktualne wiadomości ze świata, kraju, a także Śmigla i okolicy. Do czasopism tych należy zaliczyć: „Orędownik Śmigielski”, „Nasz Kurier”, „Kurier Śmigielski” oraz wydawany od 1 września 1936 roku „Głos Śmigielski”, w którym, w dniach 30 i 31 grudnia 1936 roku oraz w pierwszym numerze z 1937 roku ukazał się 3-częściowy artykuł poświęcony historii Śmigla. Niestety, numer z 1937 roku nie zachował się. Warto jednak przytoczyć wiadomości zawarte w pierwszych częściach.

Tym co wyróżnia współcześnie istniejące państwa w stosunkach międzynarodowych są symbole narodowe, którymi są godło, flaga i hymn. Współczesna postać naszego godła, którym jest Orzeł Biały przeszła na przestrzeni wieków ewolucję uzależnioną od obowiązującej w danym okresie mody, a także od aktualnych wydarzeń historycznych. Godło zmieniało więc swoją postać, a także swój symboliczny przekaz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl