rodo

Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu utworzono decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie przy poparciu lokalnych władz. Akt założycielski wydano 26.03.1992 roku, a szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 września roku szkolnego 1992/1993 roku. Należy dodać, iż rok wcześniej na terenie Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu istniały już dwie klasy, będące filią Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Aktualnie w gmachu liceum znajduje się dziewięć sal lekcyjnych, biblioteka, sala komputerowa, sklepik uczniowski, gabinet lekarski, świetlica i szatnia. Od roku szkolnego 2002/2003 zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej. Liceum na trwałe wtopiło się w śmigielskie życie kulturalno – oświatowe. Nauczyciele i młodzież przygotowują akademie środowiskowe z okazji rocznic narodowych, współpracują z miejscowym kołem kombatantów, Śmigielskim Towarzystwem Kulturalnym, uczestniczą w organizowanych przez Centrum Kultury Dniach Śmigla. Wolontariusze z naszego liceum opiekują się ludźmi starszymi i dziećmi niepełnosprawnymi. Organizują akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od kilku lat młodzież odwiedza dzieci niepełnosprawne w prowadzo­nym przez siostry zakonne ośrodku w Wielkiej Wsi koło Wolsztyna, wykonuje również prace porządkowe na terenie ośrodka. Z siostrami i dziećmi łączy młodzież i opiekunów głęboka przyjaźń. Wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka młodzież uczy się także poprzez współpracę z Monarem w Lesznie, oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w Śmiglu. Tradycją liceum stała się akcja honorowego krwiodawstwa, w której uczestniczą co roku maturzyści. Działania te spowodowały, iż w szkole udało się stworzyć prawdziwą wspólnotę, w której dobrze się czują, realizując się w nauce i pracy społecznej, zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Dziesiąty rok istnienia liceum jest okazją do uroczystego spotkania obecnych i byłych pracowników z absolwentami szkoły, które odbędzie się 14 czerwca br.

Tadeusz Ilmer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl