rodo

26 września 1926 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym mieszkańcy po zapoznaniu się ze statutem przedstawionym przez Maksymiliana Redla zdecydowali o powstaniu w Bronikowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłosiło się 40 ochotników, spośród których wybrano zarząd w składzie: Maksymilian Redel- naczelnik, Stanisław Apolinarski - zastępca, Stanisław Konieczny - gospodarz, Stanisław Soliński-sekretarz i skarbnik. Karol Foster, ówczesny właściciel ma­jątku, ofiarował dla straży motopompę.

Ze względu na konieczność zakupu pozosta­łego sprzętu organizowano zabawy ludowe, z których dochody przeznaczone były na potrzeby straży.

W czerwcu 1927 r. Maksymilian Redel i Stanisław Sosiński uczestniczyli w III Zjeździe Straży Pożarnej w Poznaniu. W tym samym roku liczba członków bronikowskiej straży powiększyła się do 80 druhów. Pomoc gminy i właściciela miejscowego majątku pozwoliła na uzupełnienie sprzętu oraz wyposażenia dla członków.

W 1928 r. OSP przeprowadziła ćwiczenia przed pałacem dziedzica i mianowała go honorowym prezesem OSP.

Działalność miejscowej jednostki straży znalazła duże poparcie wśród mieszkańców Bronikowa, którzy w 1929r. zakupili dla niej sztandar. Jego poświęcenie odbyło się 24 lipca tego samego roku. Na uwagę zasługuje także szczególna troska o mundur. W tym okresie strażacy posiadali tylko jeden rodzaj umundurowania, które nosili w akcjach bojowych, podczas ćwiczeń oraz reprezentując straż na zewnątrz, np. w czasie obchodów świąt kościelnych, parad, manewrów i innych uroczystości.

W 1927 r. strażacy brali udział w gaszeniu pożaru w Krzycku Wielkim, w 1930 r. w Smyczynie, w 1931 r. w Szczepankowie Nowym, a w 1935 w Morownicy. Poza tym zasłużyli się w likwidacji kilku mniejszych pożarów.

Na zebraniu w 1937 r. wnioskowano o zbudowanie remizy strażackiej, gdyż sprzęt przechowywano w pomieszczeniach dworskich. Tego planu jednak nie udało się zrealizować.

Po wybuchu wojny w 1939 działalność OSP uległa chwilowemu zahamowaniu ze względu na wojenne rozproszenie się jej członków.

Bracia strażacy nauczeni patriotyzmu dzielnie brali udział w walkach z okupantem, a po wyzwoleniu pilnowali gospodarstw wywłaszczonych rodzin do czasu ich powrotu.

W trosce o zabezpieczenie mienia przed pożarami i podtrzymanie tradycji 14 października 1945 r. na zebraniu zwołanym przez ówczesnego sołtysa S. Sroczyńskiego reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną w Bronikowie. W skład nowego zarządu weszli: S. Sosiński – prezes, S. Sroczyński – naczelnik, F. Marcinkowski – zastępca naczelnika, J. Drobnik – sekretarz, J. Leśny – zastępca sekretarza, S. Hałusek – skarbnik.

Strażacy rozpoczęli działalność od uzupełniania sprzętu, ćwiczeń oraz organizacji zabaw i imprez okolicznościowych, by zdobyć środki finansowe na statutową działalność. W 1947 r. dokonano poświęcenia nowego sztandaru w miejsce poprzedniego zniszczonego przez Niemców. Przez kolejne lata straż czynnie uczestniczyła w życiu społecznym wsi i regionu. W 1959r. w Bronikowie zorganizowano rejonowe zawody sportowo – pożarnicze, podczas których wręczono wyróżniającym się druhom odznaczenia za całokształt pracy.

W 1970r. bronikowska OSP otrzymała od Powiatowego Związku OSP w Kościanie, za częściową opłatą, 12 kompletnych mundurów świątecznych i czapek.

29 marca 1973 r. powołano Komitet Budowy Remizy. W pracach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi i sołectwa.

W 1973 r. straż otrzymała samochód bojowy Star 25.

18 lipca 1976 r. odbyły się obchody 50 – lecia istnienia OSP w Bronikowie, a 5 lutego 1977 r. otwarcie remizy, w którym udział wzięły władze miasta i gminy oraz delegacje sąsiednich jednostek OSP. Była to okazja do zaprezentowania umiejętności strażaków i wyróżnienia medalami długoletnich członków OSP w Bronikowie. W 1978 r. strażacy otrzymali samochód marki Żuk.

Członkowie OSP brali udział w zawodach sportowo – pożarniczych.

W 1981 r. w zawodach w Bronikowie drużyna bojowa zajęła I miejsce, a młodzieżowa II. W 1982 r. drużyna bojowa w zawodach gminnych w Morownicy była druga, młodzieżowa pierwsza, a harcerska trzecia.

Był to też pracowity rok z powodu częstych wyjazdów do pożarów, m.in. Spółdzielni Produkcyjnej w Bronikowie, pszenicy w Szczepankowie, lasu w Bronikowie, Machcinie, Olejnicy i Przysiece.

10 stycznia 1983 r. na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Świetlicy, w skład którego weszli członkowie straży. Budowę sali zakończono 12 sierpnia 1993 r.

W 1994 r. straż była gospodarzem gminnych zawodów sportowo – pożarniczych. W tym okresie jednostka prowadziła dwie drużyny młodzieżowe chłopców i jedną żeńską oraz dwie sekcje bojowe. W latach 1999 – 2003 OSP była zaangażowana w organizację wielu uroczystości. Do najważniejszych należały Gminne Dożynki w Bronikowie, Powiatowe Święto Polskiego Stronnictwa Ludowego, zakończenie Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Ziemi Śmigielskiej.

Straż bronikowska za szczególne zasługi w niesieniu pomocy bliźnim podczas pożarów i innych klęsk żywiołowych uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie odznaczona została Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 8 maja 1999 r. podczas Powiatowego Święta Strażaka w Śmiglu.

W tym samym roku druh I. Nowak reprezentował jednostkę na Międzynarodowym Zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych w Austrii.

W 2001 r. druh Cz. Sroczyński – długoletni sekretarz OSP, przewodniczący budowy remizy, wieloletni sołtys wsi Bronikowo i były radny w Śmiglu został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla miasta i gminy Śmigiel”.

W tym czasie miejscowa jednostka straży pożarnej pozyskała sikawkę konną z 1895 r. Dzięki pracy druha L. Koniecznego, G. Koniecznego i miejscowych rzemieślników udało się ją wyremontować. Serdeczne podziękowania składamy druhowi ks. kanonikowi Z. Fenglerowi, który podarował do niej dzwon. Cenny nabytek został odnowiony z myślą o Ogólnopolskich Zawodach Konnych Sikawek w Cichowie.

W 2002 r. decyzją Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego „Srebrnym Krzyżem Zasługi” odznaczony został druh L. Konieczny - za całokształt pacy i piastowanie nieprzerwanie przez 30 lat funkcji naczelnika OSP oraz długoletni sekretarz OSP druh J. Śliwiński. Piastujący od 20 lat funkcję prezesa OSP R. Jerzyk otrzymał „Brązowy Krzyż Zasługi”.

W 2002 r. jednostka za bardzo dobrą pracę na terenie gminy i powiatu otrzymała też dotację Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kościanie przy wsparciu Zarządu Miejsko – Gminnego w Śmiglu na remont i dokończenie części socjalnej remizy.

Na początku 2003 r wyposażenie straży zwiększyło się o nowy lekki samochód pożarniczy „Lublin”, zakupiony ze środków Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie i Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy dużym wsparciu Zarządu Powiatowego w Kościanie i Zarządu Miejsko – Gminnego w Śmiglu. Wdzięczni za ten dar bronikowscy strażacy traktują go również jako podziękowanie poszczególnych zarządów za bezinteresowną służbę.

W wyposażeniu jednostki obecnie znajduje się następujący sprzęt: lekki samochód pożarniczy Lublin, 2 motopompy, piła spalinowa, radiostacja, odpowiednia ilość węży, drabin oraz szereg innych elementów armatury i uzbrojenia osobistego strażaka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl