rodo

Te najradośniejsze, najbardziej rodzinne święta zawsze były i są oczekiwane z wielką niecierpliwością i przez najmłodszych, i przez starszych. Oczekiwanie, przygotowanie i przeżywanie tych świąt było i jest tym, o czym pamięta się przez całe życie. Ich atmosfera znajdowała swoje odzwierciedlenie także w ówczesnej prasie śmigielskiej.

Kupcy długo przed świętami reklamowali swoje wyroby, organizacje charytatywne organizowały pomoc dla najuboższych. Informowano o imprezach, które miały odbyć się w czasie świąt. Gazety świąteczne wydawane były w uroczystej oprawie. Znajdowało się w nich szereg okolicznościowych artykułów. W świątecznym numerze „Orędownika Śmigielskiego” z 1928 roku ukazał się artykuł „Bóg się rodzi”, w którym zawarto m.in. takie myśli: „A wraz z nim rodzą się nowe nadzieje na nieznaną przyszłość i budzi się głęboka troska o teraźniejszość znaczona rozpamiętywaniem przeszłości”. I dalej: „Uświadomimy sobie, że Polska dotychczas nie zdołała znaleźć jasnej i przewodniej myśli rozwojowej, że żyjemy z dnia na dzień bez wytkniętego planu działania na przyszłość, że wiele będzie trzeba jeszcze pracy włożyć w budowę zwartego na wewnątrz i mocarnego na zewnątrz państwa. I snując te myśli będziemy się w duszy żarliwie modlić, abyśmy jeszcze własnemi oczyma oglądać mogli cud narodzenia takiej właśnie Polski, która stanie się w zespole wolnych narodów świata dumą wszystkich Polaków”.

Nie brakowało w tym okresie barwnych reklam, np.:
Cóż powinieneś jeżeli podczas świąt odwiedzi Cię twój przyjaciel,
a nie masz go czem przyjąć, a więc śpiesz się bo 3 godzina niedaleko,
abyś mógł przed czasem zaopatrzyć się w likiery, wódki, rumy i wina
St. Tomaszewski
Śmigiel

Wielka sprzedaż gwiazdkowa
Sprzęta kuchenne, emalie i porcelana (fajans)
garnki, miski, talerze, dzbanki, garnuszki itp.
Szkła różne, kieliszki, szklanki po zniżonych cenach poleca
M. Szymanowski
ul. Sienkiewicza 5

Informowano społeczeństwo o ofiarach dla najuboższych. Ofiary złożyli m.in.: p. Hölzer 20 zł, p. J. Matuszewski i p. Rzepka 2 pary nowych pantalonów, używaną odzież i 4 pary trzewiczków, p. Tomaszewski pół ctr. jabłek, p. Z. Łebkowicz 7 i 5 mtr barchanu i używaną odzież, p. Omieczyński 10 paczek domieszki do kawy, 5 funtów ryżu, 2 funty pierników, Bank Ludowy w Śmiglu 50 zł, p. Poczętek 10 funtów kiełbasy.

Gwiazdka dla biednych i bezrobotnych odbyła się 23 grudnia 1938 roku o godz. 1500 w Strzelnicy. Rozdano m.in. 150 porcji chleba, mięsa, cukru, strucli, mydła, a 115 rodzin bezrobotnych otrzymało artykuły pierwszej potrzeby, węgiel i bieliznę dla dzieci.

Podczas świąt organizowano różne imprezy. Oto informacje na ten temat: „Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych urządza 26.12. o ósmej wieczorem amatorskie przedstawienie pod tyt. „Ulicznik paryski”. Komedia w 4 aktach. Czysty dochód przeznaczony jest na wdowy i sieroty po inwalidach wojennych. Podczas przerwy przygrywać będzie muzyka. Po przedstawieniu zabawa taneczna”. „W Morownicy 26.12. Stowarzyszenie MT.Polek urządza wieczornicę. Odegrana zostanie sztuka „Dzwonek św. Jadwigi oraz Arlekin hrabiego Hakenkreuza” a w Bronikowie Stowarzyszenie Młodych Polek na sali p. Apolinarskiego przedstawi jasełka „Betleem Polskie” Rydla. Atmosferę radości podkreślały zamieszczane w prasie liczne dowcipy.

Oto przykłady:
Przysięga
- Przyrzekłeś przecież swojej żonie, że nie będziesz wracał wstawiony do domu!
- Ja… dotrzymuję słowa! Od ośmiu dni nie pokazuję się w ogóle w domu.

W zamian
- Daję córce 50.000 zł w posagu. Co mi pan da w zamian?
- Jeżeli pan sobie życzy, mogę wystawić pokwitowanie.

Wyjaśnił
- Ojcze, dlaczego buduje się teraz tyle domów o płaskich dachach?
- Aby hipoteki mogły pewnie na nich spoczywać.

Komplement
- Widzę, że nie zmieniłeś się w ostatnich 20 latach.
- Tak, tylko włosy mam na innym miejscu.

Jan Pawicki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl