rodo

Początki zainteresowania hodowlą gołębi i ich wykorzystaniem do praktycznego celu, jakim było przenoszenie informacji, sięgają czasów starożytnych. W dziejach wyhodowano wiele ras tych ptaków, z których największą sławę i znaczenie zyskał gołąb pocztowy.

Pierwsze organizacje zrzeszające hodowców gołębi pocztowych w Europie powstały w latach 1865 – 1870 w Belgii, Holandii, Anglii, Niemczech i na Węgrzech, natomiast w Polsce w 1921 roku i to głównie na Górnym Śląsku. Początek zorganizowanej hodowli gołębi pocztowych w Wielkopolsce dała Sekcja Poznańskiego Towarzystwa Ornitologicznego, która wyodrębniła się i przekształciła w Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych, przyjmując nazwę Poczta Wojenna. W ślad za stolicą Wielkopolski zaczęły powstawać podobne towarzystwa w Ostrowie, Lesznie, Rawiczu, Śremie, Zbąszyniu, Śmiglu, Odolanowie, Kościanie i innych miejscowościach.

W Śmiglu pierwsze zebranie organizacyjne hodowców gołębi pocztowych zostało zwołane 3 maja 1923 roku. Powołano wtedy do życia Towarzystwo Gołębi Pocztowych „ Orzeł Biały”. Za inicjatora należy uznać redaktora naczelnego ówczesnej gazety „Orędownik Śmigielski” Juliana Tyczkę.

Pierwszym prezesem został Michał Ratajczak.

Na zapoczątkowanie hodowli towarzystwo otrzymało gołębie z gołębnika wojskowego DOK VII w Poznaniu. Podstawowym celem działalności towarzystwa była hodowla gołębi i ich sprawdzanie w lotach konkursowych.

Ostatnie zebranie przed wybuchem wojny odbyło się 18 czerwca 1939 roku. Postanowiono na nim z uwagi na sytuację odwołać dalsze loty. Wybuch wojny przerwał zorganizowaną pracę hodowlaną. Hodowcy stracili swój długoletni dorobek, a niejeden z nich ze łzami w oczach rozstał się ze swoimi ulubieńcami w obawie przed represjami ze strony okupanta.

Wznowienie działalności towarzystwa nastąpiło 24 marca 1946 roku. Na terenie Śmigla został powołany Oddział PZHGP, który otrzymał numer III/9. Prezesem został Jakub Majchrowicz, zastępcą Roman Borowicz, skarbnikiem Stanisław Gabryel. Członami byli Edmund Wyrwa, Józef Mania, Antoni Gabryel, Stefan Dębski, Roch Majchrzak, Piotr Cieśla, Jan Maćkowiak, Bernard Wolnik.

W latach następnych funkcję prezesa piastował kol. Bernard Wolnik, pełniąc ją do roku 1952. Po utworzeniu w tym samym roku drugiego oddziału o numerze III/71, został jego prezesem, pełniąc tę funkcję do końca 1981 r. Prezesem oddziału III/9 od roku 1952 aż do połączenia oddziałów w jedną sekcję, tj. do roku 1975, był zasłużony dla rozwoju sportu gołębiarskiego na tutejszym terenie – lekarz dentysta Roman Borowicz. Na słowa uznania zasługują także Józef Wieczorek, Jerzy Skrzypczak, Henryk Zborowski, Józef Szwarc, Józef Wojciechowski, Ireneusz Starkbauer, Henryk Pawlak, Antoni Kaczmarek, Jan Kasprzak, Sylwester Adamczak.

W minionych latach czołowe miejsca w prowadzonej rywalizacji sportowej zajmowali Roman Borowicz, Zdzisław Ratajczak, Leon Zborowski, Kazimierz Nowak, Bernard Wolnik, Konstanty Wasiakowski, Franciszek Jagodziński, Zygmunt Pietrzak, Mirosław Nędza. W okresie ostatnich 10 lat najlepsze wyniki osiągnęli Jan i Jacek Kasprzak, Sylwester Adamczak, Jan Stróżyński, Kazimierz i Piotr Mikołajczak, Dariusz Pelec, Robert i Teodor Starkbauer, Paweł i Łukasz Kurzawski, Kazimierz Hermanowicz, Marek Poloch, Janusz Grzesiak, Włodzimierz Sobkowiak.

Rok 2003 dla hodowców w Śmiglu jest rokiem jubileuszowym. Z tej okazji 10 listopada br. w Domu Działkowca zorganizowano uroczyste spotkanie.

Oprócz licznie zgromadzonych hodowców (sekcja liczy 50 członków) uczestniczyli w nim prezes Zarządu Okręgu PZHGP w Lesznie Tadeusz Gidaszewski, sekretarz Okręgu Stefan Wojtecki, prezes Oddziału w Kościanie Leszek Nowak.

Władze samorządowe reprezentowali burmistrz Śmigla Józef Cieśla oraz przewodniczący Rady Jan Józefczak. Ponadto w zebraniu uczestniczył prezes POD w Śmiglu Leszek Balcer, kierownik OKFiR Zygmunt Ratajczak, autor kroniki sekcji i były redaktor ,,Witryny Śmigielskiej” Hubert Zbierski.

Gospodarzem uroczystości był prezes sekcji Janusz Graczyk.

W tym uroczystym dla hodowców dniu podsumowano 80 – letnią działalność. Skrupulatnie prowadzona dokumentacja, przez lata przechowywana przez nieżyjącego już, najbardziej zasłużonego dla historii hodowli gołębi w Śmiglu, Bernarda Wolnika, posłużyła do spisania Kroniki Sekcji. Pracy tej podjął się znany regionalista Hubert Zbierski.

Z okazji jubileuszu okoliczne statuetki otrzymali:
- za wspieranie działalności sekcji – burmistrz Śmigla Józef Cieśla, Tadeusz Gidaszewski, Leszek Balcer, Leszek Nowak, Zygmunt Ratajczak, Hubert Zbierski.
- za wieloletnią działalność związkową – Józef Szwarc, Jan Kasprzak, Sylwester Adamczak, Edward Nowak.

Uroczystość była okazją do podsumowania wyników lotowych za tegoroczny sezon – najlepszym wręczono dyplomy i puchary.
Mistrzostwo Sekcji – Liga (seria 3 z 50) gołębie dorosłe:
Mistrz Kazimierz i Piotr Mikołajczak z Bronikowa,
I wicemistrz Dariusz Pelec z Poświętna,
II wicemistrz Robert i Teodor Starkbauer z Czacza.
Mistrzostwo Sekcji – seria typowana (5 z 10 i 3 z 5) gołębie dorosłe:
Mistrz Kazimierz i Piotr Mikołajczak,
I wicemistrz Dariusz Pelec,
II wicemistrz Dariusz Szymczak z Bielaw.
Mistrzostwo Sekcji – loty gołębi młodych seria (5 z 30)
Mistrz Włodzimierz Sobkowiak ze Starego Bojanowa,
I wicemistrz Jan Stróżyński z Czacza,
II wicemistrz Kazimierz i Piotr Mikołajczak.
Zdobywcami Super Pucharu Przechodniego 2001 – 2010 ufundowanego przez Bernarda Wolnika zostali w tym roku Kazimierz i Piotr Mikołajczak – puchar wręczył syn fundatora Andrzej Wolnik.
Wyróżniono też pucharami właścicieli gołębi, które w 2003 roku zdobyły I nagrodę z lotu m.in. Słubice, Mieszkowice, Furstenwalde, Parchim, Bremen, Nordhorn.

Po części oficjalnej przy skromnym poczęstunku wspominano bogatą historię, przeglądając ciekawe strony kroniki, dyskutowano o ciekawych hodowlach i ptakach.

Karty historii, poziom prowadzonych hodowli i osiągane wyniki w sposób jednoznaczny wskazują, że to co robimy, jest nam potrzebne.

(J.G.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl