rodo

Taki był temat trzeciej już prelekcji, jaką wygłosił dr Janusz Czebreszuk z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 6 listopada br. w sali klubowej Centrum Kultury.

Zainteresowanie odkryciem w Bruszczewie ciągle rośnie, również dzięki różnym publikacjom, w tym w czasopiśmie ogólnopolskim „Newsweek” (nr 40/2003). Według najnowszych badań osada obronna w Bruszczewie miała kształt kolisty, a nie jak już wcześniej przypuszczano eliptyczny. Znaleziono wiele nowych przedmiotów potwierdzających fakt, że osada była ważnym ośrodkiem metalurgicznym i mogła wywierać duży wpływ na kształtowanie się państwa polskiego. Przeznaczenia niektórych znalezisk nie udało się do tej pory zidentyfikować.

Okazało się, że kurhany odnalezione nieopodal starej Przysieki mogą być ściśle związane z wykopaliskami w Bruszczewie. To jednak muszą potwierdzić dokładne badania tych miejsc. Jeśli uda się zdobyć fundusze, potrwają one jeszcze około pięciu lat.

Miejmy nadzieję, że tak będzie i że uda się również w przyszłości zdobyć środki na zbudowanie skansenu archeologicznego w Bruszczewie, który stanie się atrakcją turystyczną przyciągającą wycieczki nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.

E.K.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl