rodo

Termin i godziny zajęć:
- piątek, godz. 1800 - 2000

 

Miejsce zajęć:
Śmigiel ul. Mickiewicza 2, I piętro 

Orkiestra istnieje od 1977 r. Od 1991 roku patronat nad jej działalnością objęło Centrum Kultury w Śmiglu. Aktualnie skupia 36 osób, w tym młodzież szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wieloletnim dyrygentem i kierownikiem orkiestry, aż do przejścia na emeryturę w roku 2012 był Jan Nowicki. Obecnie tę funkcję sprawuje Piotr Błaszkowski.

W repertuarze zespołu znajdują się standardy muzyki marszowej, rozrywkowej, klasycznej, kolędy i pastorałki.

orkie 2

Orkiestra uczestniczy w Przeglądach Orkiestr Dętych, uroczystościach lokalnych i regionalnych. W czerwcu 2005 r. entuzjastycznie zostały przyjęte występy orkiestry na I Krajowym Święcie Muzycznym Brandenburgii oraz II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki – Frankfurt nad Odrą. We wrześniu 2005 r. orkiestra zdobyła &bdqou;Srebrny Róg&rdqou; na Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr w Lesznie.

We wrześniu 2006 roku na V Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie Orkiestra zdobyła oprócz złotego pasma (ZŁOTY RÓG) również największe wyróżnienie – GRAND PRIX festiwalu.

orkie 3

Kontakt:
Piotr Błaszkowski
tel. 535 870 228


Centrum Kultury, Śmigiel, ul. T. Kościuszki nr 20,
tel. 515 177 418

*Centrum zatrudnia kapelmistrza i instruktorów nauki gry na instrumentach blaszanych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl