rodo

Dyrygent: Piotr Majer
Termin i godziny zajęć: poniedziałek, godz.19:00- 20:00
Miejsce zajęć: wejście C, I piętro

 

 

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu powstało w 1893 roku.
Od 1978 r. działa przy Centrum Kultury w Śmiglu. Członkowie Towarzystwa pielęgnują tradycje śpiewania i biorą czynny udział w życiu środowiska lokalnego.
Obecnie Towarzystwo liczy 116 członków, w tym 44 czynnych (śpiewaków) i 72 wspierających.
Dyrygentem chóru (od 1993 r.) jest Piotr Majer, a prezesem (od 2004 r.) Krystyna Schulz.
Na bogaty repertuar zespołu składają się pieśni narodowe, religijne, ludowe, estradowe i biesiadne.
Co roku chór występuje podczas:
Wojewódzkiego Święta Pieśni i Muzyki
Wojewódzkiego Przeglądu „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”

W swym dorobku na niwie śpiewanej „Harmonia” może poszczycić się:
Srebrną odznaką PZCHiO – 1958 r.
Honorową odznaką PZCHiO „Złoto z laurem” – 1993 r.
Medalem za zasługi dla Miasta i Gminy Śmigiel przyznanym w roku 1995
Medalem PZCHiO z okazji 70-lecia tej organizacji
wieloma dyplomami, okolicznościowymi pucharami i nagrodami za udział w konkursach i przeglądach

 

Kontakt: 

Centrum Kultury, Śmigiel,
ul. T. Kościuszki 20, tel. 65 518 02 73

harmonia lecie1harmonia lecie2harmonia lecie3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl