„Przecław Leszczyński syn wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja i Zofii z Bnina Opalińskich ur. się 15 sierpnia 1605 roku. W roku 1642 był kasztelanem nakielskim, a w roku 1644 był kasztelanem śremskim. W roku 1666 był starostą wschowskim oraz dziedzicem Śmigla, wsi Koszanowa, Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi, Drzeczkowa, Witosławia, części Rydzyny i Wilkowa Polskiego.

Dobra śmigielskie kupił w roku 1634 od swojej drugiej małżonki za 80 tys. złp. Z włości tych jednakowoż Przecław zrezygnował na zawsze na rzecz Bogusława I zastrzegając sobie dożywocie i spłacenie długów w kwocie 67 tys. złp. Rafał X Wacław Leszczyński hrabia na Lesznie, starosta wschowski był dziedzicem Śmigla, Leszn, Strzyżewic, Lasocic, Gronowa, Koszanowa, Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi, m. Ostrowa, wsi Przygodzice, Jankowa, Tarchał, Gorzysk, Zembcowa, Dębicy, Topoli Wielkiej i Małej, Wysokiej, Chynowa, Bledzianowa, Kuźnicy Bledzianowskiej, m. Zaborowa, Wijewa, Brenna, Potrzebowa, Śmieszkowa. Był on jeszcze posiadaczem 15 miast, 66 wsi oraz starostwa odolanowskiego i nowodworskiego. Rafał X Leszczyński jako starosta wschowski kazał w roku 1680 ściąć Danieal Cybuna cechmistrza cechu sukienniczego”.

Jak już napisano, brak „Głosu Śmigielskiego” z 1 stycznia 1937 roku nie pozwala przytoczyć dalszego ciągu ciekawej historii rodu Leszczyńskich.

Jan Pawicki

Ciekawostki

- Około 1584 roku Śmigiel wydał wielkiego uczonego Marcina Śmigielskiego. Zmarł on w 1618 roku. Był dr. teologii, profesorem w Wilnie i przełożonym Kolegium Jezuitów.

- 27.4.1937 roku zmarł we Wrocławiu ostatni niemiecki burmistrz Śmigla - Artur Frost, który był włodarzem od 1897 do 1920 roku.

WS 6/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl