Podobnie, jak dzisiaj śmigielscy kupcy przed świętami Bożego Narodzenia zachęcali mieszkańców Śmigla do okazyjnych zakupów. „Tradycyjnym zwyczajem ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia daje możność poczynić ostatnie zakupy świąteczne, gdyż składy w Śmiglu będą otwarte od 13:00-19:00. Nazwa „Złota niedziela” pochodzi z przeszłości, kiedy to w tę niedzielę kupcy mieli naj wyższe żniwo”. W okresie świątecznym zamieszczano indywidualne reklamy takie, jak:

Chełkowo położone jest na południowy wschód od Śmigla, przy drodze prowadzącej z Karmina do Jezierzyc. Pierwsze informacje o wsi pojawiły się w 1388 roku. Nosiła ona wówczas nazwę Chelcewo, wywodzącą się prawdopodobnie od imienia osadnika Chyłek, Chyłko lub Chelco.

Nowinki ze śmigielskiej kroniki:

Orędownik poinformował czytelników o likwidacji w Wielkopolsce kilku powiatów, tj.: ostrzeszowskiego, koźmińskiego, pleszewskiego, śmigielskiego, grodziskiego oraz powiatu w Strzelnie. Wyrażono obawę, że odebranie im charakteru miast powiatowych przełoży się niekorzystnie na ich położenie.

W wyniku nowego podziału administracyjnego, przeprowadzonego w 1887 roku, władze pruskie utworzyły powiat śmigielski, obejmujący powierzchnię 554,45 km2 i około 35 tysięcy ludności. Dla potrzeb urzędowych zaczęto wydawać „Kreisblat des Kreises Schmiegel”. Po odzyskaniu niepodległości od 3 maja 1919 roku drukowano „Orędownik Powiatowy”. Urzędowy organ powiatu śmigielskiego. Gazeta  kilka razy zmieniała nazwę.

W tym roku mija 110. rocznica powszechnego strajku szkolnego, który miał miejsce w latach 1906/1907 na terenie zaboru pruskiego, a szczególnie w jego prowincji poznańskiej. Z tej okazji warto przypomnieć zapomniane dziś wydarzenia, których bohaterami były polskie dzieci. Rozmiar i zasięg tego strajku były większe niż strajku wrzesińskiego z 1901 roku.

„Przecław Leszczyński syn wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja i Zofii z Bnina Opalińskich ur. się 15 sierpnia 1605 roku. W roku 1642 był kasztelanem nakielskim, a w roku 1644 był kasztelanem śremskim. W roku 1666 był starostą wschowskim oraz dziedzicem Śmigla, wsi Koszanowa, Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi, Drzeczkowa, Witosławia, części Rydzyny i Wilkowa Polskiego.

Przed II wojną światową ukazywało się w Śmiglu wiele gazet, w których można było znaleźć ciekawe i aktualne wiadomości ze świata, kraju, a także Śmigla i okolicy. Do czasopism tych należy zaliczyć: „Orędownik Śmigielski”, „Nasz Kurier”, „Kurier Śmigielski” oraz wydawany od 1 września 1936 roku „Głos Śmigielski”, w którym, w dniach 30 i 31 grudnia 1936 roku oraz w pierwszym numerze z 1937 roku ukazał się 3-częściowy artykuł poświęcony historii Śmigla. Niestety, numer z 1937 roku nie zachował się. Warto jednak przytoczyć wiadomości zawarte w pierwszych częściach.

Tym co wyróżnia współcześnie istniejące państwa w stosunkach międzynarodowych są symbole narodowe, którymi są godło, flaga i hymn. Współczesna postać naszego godła, którym jest Orzeł Biały przeszła na przestrzeni wieków ewolucję uzależnioną od obowiązującej w danym okresie mody, a także od aktualnych wydarzeń historycznych. Godło zmieniało więc swoją postać, a także swój symboliczny przekaz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl